Za chwilę ruszy rekrutacja na studia

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/Wokandapix

Za chwilę ruszy rekrutacja na studia

2023-01-20 16:31

Fizyka techniczna, geoinforamatyka, gospodarka przestrzenna, czy inżynieria nowoczesnych materiałów. Takie kierunki oferuje UMCS w trakcie zimowej rekrutacji na bezpłatne, trzysemestralne studia dzienne II stopnia. O przyjęcie na takie studia będzie można się starać już od 30 stycznia.

- Internetowa rejestracja potrwa do 20 lutego - mówi Aneta Adamska, rzecznik UMCS. - Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, zaś postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Wyjątek stanowi geoinformatyka, gdzie rekrutacja dla absolwentów studiów I i II stopnia z innych kierunków odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów I stopnia z geoinformatyki.

Równocześnie trwa rekrutacja na niektóre kierunki studiów podyplomowych.

- Słuchacz może uzupełnić dotychczas zdobytą wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe - dodaje rzecznik. - Obecnie prowadzimy nabór na takie kierunki jak: analiza danych, diagnoza i terapia neuropsychologiczna, historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli, lider zarządzania kryzysowego, mediacja szkolna i sądowa, muzealnictwo, nauczanie języka polskiego jako obcego, nauczanie matematyki, neurologopedia, ochrona danych osobowych, podyplomowe studium prawa podatkowego, psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, social media marketing, tłumaczenie ustne (język angielski)

Szczegółowy harmonogram zimowej rekrutacji znajdziecie na stronie rekrutacja.umcs.pl.