Tani węgiel dla mieszkańców wszystkich gmin z terenu Lubelszczyzny

i

Autor: pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Tani węgiel dla mieszkańców woj. lubelskiego. Kończy się czas na złożenie wniosku o dodatek węglowy

2022-11-29 7:32

Wnioski o dodatek węglowy można składać tylko do 30 listopada. Tymczasem w części gmin na terenie Lubelszczyzny trwa już dystrybucja taniego węgla. Wojewoda deklaruje, że niebawem węgiel po preferencyjnych cenach będą dystrybuować wszystkie samorządy w województwie.

W województwie lubelskim za dystrybucję „taniego węgla” (maksymalnie po 2 tys. zł za tonę) odpowiadają trzy spółki. To Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Polska Grupa Górnicza oraz PGE Paliwa.

Gdzie dostępny jest tani węgiel na Lubelszczyźnie?

– W przypadku „Bogdanki” miejscem odbioru węgla przez gminy jest Kopalnia Węgla „Bogdanka”, w przypadku PGE Paliwa są to dwa miejsca: Terespol i Biłgoraj, a w przypadku PGG – składy powstałe wcześniej w wyniku podpisanych umów z podmiotami prywatnymi w Dęblinie, Karczmiskach, Mirczu i w Małaszewiczach - wyliczał wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas konferencji prasowej.

Jak podał, aktualnie 119 z 213 gmin z terenu Lubelszczyzny ma już podpisane umowy na dystrybucję węgla w preferencyjnych cenach (stan na 23 listopada). 63 z nich są już w trakcie realizacji, a 12 dostało pierwszą transzę.

– Na rachunek podpisanych umów składa się: 93 umowy z „Bogdanką”, 24 z Polską Grupą Górniczą i 2 z PGE Paliwa – wyjaśniał wojewoda. – W grupie pozostałych gmin: 82 gminy są już w kontakcie z dostawcami, z podmiotami wprowadzającymi, 2 gminy mają status dostępny, co oznacza, że są w trakcie ostatecznego rozstrzygnięcia i przypisania do konkretnej spółki. Ponadto,11 gmin z terenu naszego województwa nie weszło bezpośrednio do programu, czyli nie zamieściło informacji w BIP. Mieszkańców tych gmin będą obsługiwać tzw. PPW, czyli np. prywatne składy węgla – dodał.

Lech Sprawka deklaruje z blisko 100-procentową pewnością, że mieszkańcy wszystkich gmin na Lubelszczyźnie będą mogli skorzystać z zakupu taniego węgla. Jak wskazuje, samorządy zajmujące się jego rozdysponowaniem kupują go za maksymalnie 1,5 tys. zł, zaś pozostałe 500 zł idzie na pokrycie kosztów dystrybucji.

– Natomiast koszty drogi od składu gminnego do mieszkańca są po stronie mieszkańca: sam przyjeżdża i odbiera węgiel, bądź porozumiewa się z gminą lub podmiotem, który obsługuje skład i może zamówić usługę transportu. W większości przypadków dystrybucję węgla na poziomie gmin realizują prywatne podmioty, które są operatorem realizującym zadania gminne – podkreślał wojewoda.

Jak dodaje, województwo lubelskie znajduje się już w czołówce polskich samorządów pod względem podpisywania i realizacji umów na dystrybucję taniego węgla w Polsce.

Dodatek węglowy na Lubelszczyźnie

Węgiel w preferencyjnych cenach mogą kupić osoby uprawnione do wypłaty dodatku węglowego. To jednorazowe świadczenie w kwocie 3 tys. zł, przysługujące gospodarstwom domowym ogrzewanym m.in. kotłem na paliwo stałe, kuchnią węglową czy piecem kaflowym, które są zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał już od Ministerstwa Klimatu i Środowiska trzy transze na wypłatę tego dodatku: pierwszą w wysokości ponad 615,8 mln zł (21 września), drugą – ponad 62,2 mln zł (31 października) i trzecią w wysokości dokładnie 63 456 061 zł (22 listopada).

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada