Wniosek suszowy 2022. ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 15 listopada. Można dostać nawet 10 tys. złotych

i

Autor: pixabay/gov.pl

Wniosek suszowy 2022. ARiMR przyjmuje wnioski do 30 listopada. Można dostać nawet 10 tys. złotych

2022-12-07 7:48

Dodatek suszowy to kolejne dofinansowanie od rządu. Żeby otrzymać pieniądze trzeba się pospieszyć, ponieważ ARiMR przyjmuje wnioski suszowe tylko do 30 listopada. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek oraz w jaki sposób należy złożyć dokumenty.

Wniosek suszowy 2022 - kto może złożyć? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaca rolnikom środki pieniężne, nazywane potoczne dodatkiem suszowym. Pieniądze się przeznaczone dla gospodarstw rolnych, w których wystąpiły straty z powodu tegorocznej suszy. Zgodnie z definicją suszy, określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, są to "szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych". 

Ile pieniędzy można otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)? 10 000 zł otrzyma producent rolny, którego szkody w gospodarstwie wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. 5000 zł to dofinansowanie przeznaczone dla rolników w przypadku szkody wynoszącej nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Żeby otrzymać pieniądze, najpierw trzeba było złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. Mógł to zrobić każdy producent rolny, który spełniał następujące trzy warunki:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • który jest mikro-, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Jak wypełnić wniosek suszowy i oraz jak złożyć dokumenty?

Jak informuje portal gov.pl, żeby wypełnić wniosek suszowy (tj. wniosek o oszacowanie szkód), niezbędne są następujące dokumenty:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  •  skan polisy ubezpieczenia, obejmującego co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu
  • dokumentacja fotograficzna szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Na stronach rządowych zamieszczono specjalną instrukcję do wniosku, w której wyjaśniono nie tylko jako wypełnić dokumenty, ale także jak je złożyć. 

Do kiedy ARiMR przyjmie wniosek suszowy? 

Termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji suszowej, obowiązywał do 31 października 2022 r. Osoby, które złożyły ww. wniosek i otrzymały protokół oszacowania szkód, mogą starać się o dofinansowanie w kwocie 5 lub 10 tys. złotych.

Żeby otrzymać środki pieniężne, muszą do 30 listopada złożyć wniosek suszowy o pomoc finansową. Wstępnie wyznaczono termin do 15 listopada, ale został on wydłużony. 

Wzory takich wniosków są dostępne na stronie gov.pl. Można tam znaleźć także instrukcję, jak wypełnić wniosek.

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody oraz zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Dokumenty trzeba składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania), które znajdują się w całym kraju, ale także za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłając je pocztą. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu, a nie data nadania.

Co bardzo ważne, środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

PARADA WOLNOŚCI Łódź 2022
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE