Więcej świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ

i

Autor: pixabay.com

Medycyna

Więcej świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ. Jakie usługi będą darmowe?

2024-03-28 13:03

Ministerstwo Zdrowia planuje poszerzyć wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Projekt nowelizacji rozporządzenia, który trafił właśnie do konsultacji społecznych, zakłada poszerzenie świadczeń gwarantowanych m.in. o repozycję i unieruchomienie zwichniętego zęba oraz odbycie co najmniej dwóch wizyt adaptacyjnych w 3. roku życia w przypadku dzieci odczuwających lęk dentystyczny.

W środę (27 marca) do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Projekt zakłada poszerzenie wykazu świadczeń gwarantowanych o świadczenia, dla których prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywne rekomendacje.

Nowe przepisy przewidują udostępnienie świadczenia znieczulenia ogólnego dzieciom i młodzieży, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego; dzieciom i młodzież z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, w których stres związany z zabiegiem stomatologicznym może negatywnie wpłynąć na stan ogólny pacjenta oraz dzieciom i młodzieży niewspółpracującym, pomimo przeprowadzenia wizyt adaptacyjnych oraz zastosowania uspokojenia farmakologicznego, jako jedyny skuteczny sposób przezwyciężania lęku w związku z prowadzonym leczeniem stomatologicznym.

Do wykazu świadczeń gwarantowanych dołączy wypełnienie zapobiegawcze PRR typu 1 polegające na opracowaniu i wypełnieniu ubytku próchnicowego na powierzchni żującej zęba (tzw. opracowanie „punktowe”) oraz uszczelnieniu zdrowych bruzd materiałem typu flow pierwszych i drugich trzonowców zębów stałych, w celu przeciwdziałania progresji i rozprzestrzenianiu się próchnicy na powierzchni żującej zęba.

Wprowadzono też możliwość stosowania diagnostyki pantomograficznej u osób dorosłych w przypadku leczenia endodontycznego albo w przypadku świadczeniobiorców rozpoczynających leczenie protetyczne.

Projekt zakłada uzupełnienia niewystarczającej profilaktyki fluorkowej w pierwszych 6 latach życia dziecka poprzez wprowadzenie lakierowanie jednej czwartej łuku zębowego, ze względu na znaczenie świadczeń profilaktycznych dla stanu zdrowia zębów, jak również wagę wcześnie podejmowanych interwencji w celu zapobieżenia rozwoju próchnicy.

Wprowadza się także wizytę profilaktyczną w 3. roku życia, która ma umożliwić ocenę parafunkcji i warunków zgryzowych, a także wdrożenie profilaktyki ortodontycznej oraz co najmniej dwie wizyty adaptacyjne w 3. roku życia w przypadku dzieci odczuwających lęk związany z zabiegiem stomatologicznym.

Do świadczeń gwarantowanych projekt wprowadza również repozycję i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia oraz protezę całkowitą górną o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach i protezę całkowitą dolną o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach.

Projekt nowelizacji zakłada usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych procedury unieruchomienia zębów ligaturą drucianą. Usunięcie tego świadczenia jest następstwem wprowadzenia repozycji i unieruchomienia zwichniętego zęba lub grupy zębów jako świadczenia gwarantowanego.

Sonda
Chodzisz do dentysty prywatnie czy na NFZ?
Pani Irenka radzi, jak jeść jajka. Inaczej zrobisz sobie obciach!