Miliony do wzięcia dla przedsiębiorczych łodzian

2020-09-15 14:30 GM
salon kosmetyczny za unijne środki
Autor: GM

25 mln zł czeka na łodzian, którzy zdecydują się otworzyć własną działalność gospodarczą. Dofinansowanie trafi do 500 łodzian.

Jedną z osób, które już dostały finansowe wsparcie, jest pani Sylwia, która otworzyła gabinet kosmetyczny. - Dzięki tym środkom mogłam zrealizować swoje marzenia o pracy na własny rachunek. Dostałam na start 23 tys. zł. Bez tych pieniędzy nie byłoby mnie stać na uruchomienie salonu, bo sprzęt jest bardzo drogi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby zamieszkałe w rewitalizowanej części miasta. Jest to jeden z warunków-podkreśla wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. - Preferujemy też osoby trwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, również kobiety, które mają większe kłopoty na rynku pracy.

Osoby objęte programem dostają 23 tys. zł na start i dodatkowo co miesiąc, przez rok, ponad 2 tys. zł na bieżącą działalność.