ogródki działkowe

i

Autor: Marek Zielinski/Super Express

Rekreacja

Marzysz o własnej działce? Wyjaśniamy, jak nabyć ogródek działkowy ROD

2023-06-14 15:49

Rodzinne ogródki działkowe zyskują w ostatnim czasie na popularności. Coraz więcej mieszkańców miast rozgląda się za własnym kawałkiem zieleni – miejscem, gdzie można odetchnąć od zgiełku i zająć się uprawą roślin. Dla osób, których nie stać na zakup działki rekreacyjnej lub budowlanej idealne rozwiązanie stanowią właśnie Rodzinne Ogródki Działkowe. Wyjaśniamy, jak nabyć działkę w ROD.

Czym są Rodzinne Ogródki Działkowe i czym różnią się od innych działek?

Każdy Rodzinny Ogród Działkowy (w skład którego wchodzą zarówno działki użytkowane przez prywatne osoby, jak i teren ze wspólną infrastrukturą) należy do Polskiego Związku Działkowców. W odróżnieniu od zwykłej działki rekreacyjnej, działki ROD nie można kupić, a jedynie ją wydzierżawić. Osoby, które nabędą prawo do działki ROD zyskują status działkowca. Są one właścicielami posadzonych roślin i obiektów na działce, ale nie są właścicielami gruntu.

Kto może nabyć działkę ROD?

Działkę ROD może nabyć osoba pełnoletnia, która posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. Ponieważ ustawową funkcją rodzinnych ogródków działkowych jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych członków społeczności lokalnych, nie ma możliwości nabycia prawa do działki znajdującej się daleko od miejsca zamieszkania.

Każdy działkowiec ma prawo tylko do jednej działki. Konkretną działkę może dzierżawić tylko jedna osoba. Wyjątek stanowią jedynie małżeństwa, które mogą posiadać wspólne prawo do jednej działki.

Działki ROD się nie dziedziczy. Po śmierci działkowicza prawo do użytkowania działki wygasa. Najbliższa rodzina działkowicza ma jednak pierwszeństwo w ubieganiu się o taką działkę.

Jak nabyć prawo do działki ROD?

Działkę w ROD można nabyć na dwa sposoby: poprzez zawarcie umowy dzierżawy z zarządem ROD lub w drodze podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem.

Ze względu na dużą popularność, jaką cieszą się ogródki działkowe, nabycie działki bezpośrednio od zarządu Ogrodu, należy do rzadkości. W takiej sytuacji należy przede wszystkim znaleźć wolną działkę w ROD. Informacje takie są dostępne w zarządzie danego Ogrodu. Informacje o wolnych działkach może też posiadać właściwy miejscowo Okręg PZD.

Jeśli już uda nam się znaleźć wolną działkę, będziemy musieli zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD.

Znacznie popularniejszym, ale też droższym, sposobem na nabycie własnej działki, jest odkupienie prawa do niej od innego działkowca. Informacje o działkach na sprzedaż można znaleźć w lokalnej prasie lub w internecie. Umowa przeniesienia prawa do działki ROD musi być zawarta w formie pisemnej, a podpisy muszą być poświadczone notarialnie.

Samo podpisanie umowy z działkowcem nie oznacza jeszcze nabycia prawa do działki. Umowę taką musi zatwierdzić bowiem zarząd ROD. Zarząd ma na to 2 miesiące. Do tego czasu osoba, która sprzedaje prawo do działki, nadal pozostaje jej dzierżawca, z przysługującymi jej z tego tytułu prawami i obowiązkami. Jeśli zarząd ROD nie wyda decyzji w ciągu 2 miesięcy, prawo do działki zostanie z mocy prawa przeniesione na kupującego.

Z ważnych powodów zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa taka, wraz z uzasadnieniem, musi być udzielona na piśmie, a każda ze stron umowy może się od niej odwołać do sądu.

ROD może również odmówić zatwierdzenia umowy, jeżeli jednocześnie wskaże inną osobę, na rzecz której może nastąpić przeniesienie prawa do działki. Osoba wskazana przez zarząd ROD jest wówczas zobowiązana do zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 2 tygodni od dnia wskazania, uwzględniony zostanie wniosek działkowca.

Bydgoszcz stawia na łąki kwietne
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE