emerytura

i

Autor: Bartlomiej Magierowski/East News

Emerytury

Duża podwyżka dodatku dla emerytów. Ci seniorzy dostaną ponad 300 złotych

2024-04-26 15:06

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oprócz świadczeń emerytalnych i rentowych, wypłaca różne dodatki, które mogą wspomóc finanse domowe. Jednym z tych świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny, którego kwota właśnie została zwiększona. Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać dodatkowe środki od ZUS?

Duża podwyżka dodatku dla seniorów

ZUS wypłaca wiele różnych dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, o których nie wszyscy wiedzą. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany osobom powyżej 75. roku życia, a także osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeszcze niedawno świadczenie wynosiła 294,39 zł, ale od 1 marca 2024 roku wzrosło do 324,39 złotych.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu wszystkim emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat, co oznacza, że nie muszą oni składać żadnego wniosku, aby otrzymać to świadczenie. Również dodatek pielęgnacyjny w wyższej kwocie trafi na konto seniorów razem z emeryturą. Jest jednak pewna grupa, która musi złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Chodzi o osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku o dodatek wraz z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do pracy. Zaświadczenie od lekarza powinno być wypełnione nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składa się wniosek. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS. Raz przyznane świadczenie (po złożeniu wniosku) powinno polegać automatycznej waloryzacji.

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny

Co istotne, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje seniorom, którzy mają ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. - Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Oto 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE. Siedem leży w Polsce

Czy PPK zapewni nam godne emerytury?
Listen on Spreaker.