Abonament RTV. Sprawdź, do kiedy trzeba zapłacić i kto może skorzystać z 10 proc. zniżki

i

Autor: pixabay Opłacenie abonamentu z góry, daje możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 10 proc.

Opłaty

Abonament RTV. Sprawdź, do kiedy trzeba zapłacić i kto może skorzystać z 10 proc. zniżki

2023-03-24 15:47

Abonament RTV trzeba opłacać do 25. dnia każdego miesiąca. Opłaty w 2023 roku będą wyższe niż w roku poprzednim. Warto wiedzieć, że opłacenie abonamentu z góry, daje możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 10 proc.

Do kiedy płacić abonament RTV?

Poczta Polska jest zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania. Spółka w opublikowanym niedawno komunikacie przypomniała, że każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Za abonament RTV trzeba płacić do 25. dnia każdego miesiąca. Opłaty w 2023 roku będą wyższe niż w roku poprzednim. 

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie. W przypadku opłacania każdego miesiąca, opłata za cały rok wynosi 104,40 zł. Natomiast opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie, czyli za cały rok 327,60 zł.

Abonament RTV 2023. Terminy płatności i kiedy można skorzystać ze zniżki

Opłacenie abonamentu RTV z góry i za cały rok do 25 stycznia, daje możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 10 proc. To najkorzystniejsze rozwiązanie dla płatników. Można też skorzystać z pozostałych upustów za wnoszenie opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Przy czym należy pamiętać, że ze zniżki można skorzystać pod warunkiem wniesienia opłaty 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat za odbiornik radiofoniczny z uwzględnieniem zniżki przedstawia się następująco:

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego

i

Autor: rtv.poczta-polska.pl

Natomiast tak przestawia się tabela opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

i

Autor: rtv.poczta-polska.pl

Informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? 

Poczta Polska zaznacza, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Nie tylko seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje także: 

 • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
 • osoby po 60 r. życia mające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
 • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby posiadające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Dodano, że na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członkowie rodzin po wskazanych kombatantach,
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Co istotne, seniorzy powyżej 75. roku życia nie są zobowiązani do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnieni od ich uiszczania. Pozostałe osoby powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. 

Będziesz płacić abonament za klimę w samochodzie! | ESKA XD - Prosto z salonu #54
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE