Nowe drogi w powiecie. Przedstawiciele kraśnickich samorządów będą starać się o dotacje

2020-02-18 14:16 Radosław Siennicki
Starosta kraśnicki
Autor: Radosław Siennicki Starosta kraśnicki Andrzej Rolla

Powiat kraśnicki będzie ubiegał się o dofinansowanie na remont dróg. Starosta, burmistrzowie oraz wójtowie wzięli udział w spotkaniu podczas którego dyskutowano o koniecznych inwestycjach.

Miejscowości wchodzące w skład powiatu będą starać się o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ten sposób będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% lub 80%.

Wśród najważniejszych planów jest remont alei Tysiąclecia. Mówi o nim starosta kraśnicki Andrzej Rolla:

Byłaby to kompleksowa przebudowa samej drogi i chodników, a także stworzenie parkingów, których brakuje np. w okolicach sądu. Inwestycja wiązałaby się również z odprowadzeniem wody, która gromadzi się tam w potężnej ilości. Dodatkowo, od strony wschodniej budowane są osiedla i poprzez utwardzanie dojazdów gromadzi się tam jej jeszcze więcej. W związku z tym spotkaliśmy się z panem burmistrzem Wojciechem Wilkiem i zaproponowaliśmy wspólną inwestycję, która szacowana jest na ok. 10 milionów złotych. Koszt jest tak wysoki, ponieważ budowa tej zlewni wód, tego odprowadzenia, jest bardzo droga.

Oprócz przebudowy alei Tysiąclecia w planach jest remont 15 innych dróg. Nabór wniosków na dofinansowanie będzie prowadzony w lecie.