21 lutego weszły w życie nowe przepisy! Pracodawca może cię tym zaskoczyć

i

Autor: Pexels 21 lutego weszły w życie nowe przepisy! Pracodawca może cię tym zaskoczyć

21 lutego weszły w życie nowe przepisy. Pracodawca może cię tym zaskoczyć!

2023-02-22 6:54

We wtorek, 21 lutego weszły w życie przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie w miejscu pracy kontroli trzeźwości pracowników. "To bardzo ważne regulacje, które powstały w trosce o bezpieczne i odpowiedzialne warunki pracy" - podkreśla szefowa MRiPS, Marlena Maląg. Jak będzie przebiegała taka kontrola? Czy pracodawca musi o niej wcześniej uprzedzić? Sprawdźcie to w naszym materiale.

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Od 21 lutego obowiązują nowe przepisy

21 lutego 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają pracodawcom prowadzenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, czas i częstotliwość jej przeprowadzania oraz rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, należy ustalić w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

- Pracodawcy zyskują nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników. To wszystko za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli przy użyciu alkomatu skontrolować swoich pracowników. W innych przypadkach taką kontrolę będzie przeprowadzać policja. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających - wskazała minister Marlena Maląg. 

Kontrola trzeźwości w pracy. Co jeszcze zakładają nowe przepisy?

Zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. W przepisach zastrzeżono, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Organ ten przeprowadza badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego albo zleca przeprowadzenie badania krwi. W przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Analogiczne regulacje wprowadzono w przypadku kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Putin szykuje fajerwerki na rocznicę.

QUIZ. Słynni prezydenci USA. Znane nazwiska, lecz trudne pytania. Nawet amerykaniści będą mieć problem

Pytanie 1 z 12
Już dziś w Polsce gościmy Joe Bidena. Którym jest on prezydentem USA w historii?