Walka z COVID-19 trwa. 1,9 mln zł trafi do placówek oświatowych w Koszalinie

2020-11-18 12:08 lw
Bezpieczna edukacja
Autor: Materiały prasowe Bezpieczna edukacja

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej lub sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji. Pomoc sprzętową otrzymają 54 placówki - żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki edukacyjne w Koszalinie

Prezydent Koszalina podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę grantową w wysokości 1,9 mln złotych. Dzięki temu zakupione zostaną środki ochrony osobistej, sprzęt oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz zrealizowane inne wydatki związane z walką z COVID-19.

– W sumie doposażymy 54 placówki oświatowe. Pierwsze zakupy dokonywane przez Urząd Miejski już trafiają do placówek. Cały proces powinien zakończyć się do końca bieżącego roku – informuje prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Sprawdź na co zostaną przeznaczone pieniądze

W ramach grantu zakupione zostaną: środki ochrony osobistej, rękawice, kombinezony, fartuchy, dozowniki mydła, urządzenia bezdotykowe do dezynfekcji rąk, oczyszczacze powietrza, przepływowe sterylizatory powietrza, lampy UV-C, myjki ciśnieniowe, dezynfekatory parowe, maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe itd.

Pomoc sprzętowa trafi do placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin: 7 oddziałów Żłobka Miejskiego, 20 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz szkoła branżowa I stopnia, 9 szkół ponadpodstawowych, w tym: 4 licea ogólnokształcące, 5 szkół zawodowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy), 1 placówka oświatowo-wychowawcze (Pałac Młodzieży), 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza (Bursa Międzyszkolna).

W sumie blisko 25 mln zł wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Nie maseczki, nie przyłbice. Zobaczcie, co wymyślili Kanadyjczycy