Pieniądze dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton” w Kołobrzegu

2020-05-18 10:27 lw
POSP „Tryton” ze wsparciem z PO RYBY
Autor: Materiały prasowe POSP „Tryton” ze wsparciem z PO RYBY

Dofinansowanie wynosi ponad 130 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu i kamizelek. Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia akcji, które mają poprawić jakość wód portowych oraz rzeki Parsęty

W obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Prezydent Miasta Anny Mieczkowskiej została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Annę Bańkowską, a Portową Ochotniczą Strażą Pożarną „Tryton” Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezesa Jacka Podolaka.

Projekt ma na celu zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowo-wypornościowych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia akcji mających na celu poprawę jakości wód portowych oraz rzeki Parsęty. Usuwane będą m.in. śmieci, duże odpady czy odpady chemiczne, które znajdą się w zbiornikach wodnych.

Całkowity koszt zadania to ok. 150 tys. zł. Wsparcie z PO RYBY 2014-2020 dla POSP „Tryton” wynosi ponad 130 tys. zł.