Beata Niksa-Żubertowska wręcza dyplomy

i

Autor: eka Dyplomy wręcza Beata Niksa-Żubertowska

W iławskiej „jedynce” wręczono „Koperniki”. Już po raz jedenasty

2022-06-24 19:19

W Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie, jak w wielu innych, podsumowano osiągnięcia uczniów. Tu jednak wręczono nie tylko dyplomy czy świadectwa, ale także statuetki Kopernika. I to nie tylko uczniom.

Galę poprowadzili nauczyciele: Anna Radomska, Marcin Chrząszcz i Radosław Mieczkowski. Jak co roku spotkano się, żeby uhonorować wyjątkowych uczniów szkoły, ale również rodziców, opiekunów, instytucje, którzy oddają serce i wspomagają tworzyć wizerunek tej placówki.

- Mijający rok szkolny to rok szczególny dla nas wszystkich: dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz dla rodziców. Pandemia nie dawała całkowicie o sobie zapomnieć. Dużo czasu spędziliśmy w domach pracując zdalnie, ale nie przeszkodziło to naszym dzisiejszym nagrodzonym angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, formy działalności szkolnych i pozaszkolnych - mówiła podczas otwarcia uroczystości dyrektorka szkoły, Beata Niksa - Żubertowska.

Najpierw uhonorowano uczniów, wręczając im dyplomy za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą wizerunek szkoły. Byli to:

1. Lena Zagórska - przez cały etap edukacji wyróżniała się wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce, dostawała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 5,29), zawsze także otrzymywała wzorowe zachowanie. Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

2. Nikola Maciejewska - uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce, dostawała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 5,00), zawsze także otrzymywała wzorowe zachowanie. Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Nikola odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej.

3. Maja Kowalska i 4. Alicja Kowalska wzorowo angażowały się w działalność Koła Wolontariatu. Uczestniczyły we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra Grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny. Maja i Ala reagowały na każde nagłe potrzeby wynikające z potrzeb szkoły. Pracowały bezinteresownie. W chwilach zwątpienia zawsze wierzyły, że razem dadzą radę.

5. Mateusz Szymczak – wzorowy uczeń, którego cechuje wysoki poziom kultury osobistej. Dba o kulturę słowa i sposób wypowiadania się. Na co dzień życzliwy, wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego – jego średnia ocen z II semestru to 5,71. Mateusz wziął udział również w konkursach kuratoryjnych z matematyki i j. angielskiego, z których uzyskał wysokie wyniki.6. Amelia Maguda- reprezentuje szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta, członek hufca ZHP w Iławie. Wspiera szkolne akcje charytatywne tj. góra grosza, karma dla zwierząt czy kwiaty z okazji Dnia Ziemi. Aktywna również w działaniach klasowych,  pomagała przy wykonywaniu doświadczeń w pracowni chemicznej podczas dni otwartych szkoły.

Dyplomy otrzymali także rodzice, w tym roku to Anna i Robert Kacprzyccy.

Przez pięć lat p. Robert był członkiem klasowej Rady Rodziców, aktywnie działał także w szkolnej Radzie Rodziców. Pan Robert od pięciu lat niezwykle aktywnie uczestniczył w organizacji Festynów Szkolnych. W tym roku bardzo rzetelnie i prężnie obydwoje działali w komitecie organizacyjnym balu klas ósmych. W relacjach z wychowawcą to rodzice, którzy jednakowo intensywnie interesowali się losem swojego syna, jak również innych uczniów. Byli bardzo pomocni, z poczuciem humoru, a jednocześnie zdecydowani i wrażliwi (współorganizowali m.in. klasową akcję charytatywną na rzecz oddziału onkologicznego olsztyńskiego szpitala). Zawsze zatroskani też o wychowawcę. Bardzo często służyli dobrą radą i miłym słowem, ale przede wszystkim pozytywnym wsparciem i energią.

Na scenę zaproszono także pracowników szkoły.

Wiolettę Karwat - prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne pokazują merytoryczny warsztat pracy i profesjonalne przygotowanie. Od wielu lat organizatorka: z TPD - Świątecznej Zbiórki Żywności, sprzedaży zapałek z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”, sprzedaży ciast na rzecz potrzebujących uczniów. W obecnym roku bardzo zaangażowała się w pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Wojciech Kopczyński - dzięki osobistemu zaangażowaniu problematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach została w Iławie i powiecie iławskim wyjątkowo upowszechniona. Realizacja podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym stała się dla niego celem kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów w tym zakresie. Odkrył też w sobie pasję wynalazcy – to dzięki niemu 3-osobowa drużyna szkoły wystartowała w Turnieju Maszyn Wiatrowych i zajęła I miejsce w Polsce.

Gala osiągnięć uczniów w iławskiej SP1. Najlepsi dostali "Koperniki"

Krzysztof Kasprowicz - wspomaga organizację pracy szkoły i bezpieczeństwo na przerwach, organizując na bieżąco na przerwach zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Pan K. Kasprowicz wielokrotnie wykazał swoją empatię, bezinteresowną chęć wsparcia innych oraz ogromne zaangażowanie w wychowanie młodego człowieka. Jako opiekun sprzętu nagłaśniającego w szkole – żadna impreza w szkole nie odbyłaby się gdyby nie jego wsparcie techniczne.

Bogumiła Piotrowska i Agnieszka Wrzesińska – można na nie liczyć w każdej sytuacji. Są sumienne, pracowite, dokładne, rzetelnie wykonują powierzone im zadania. Zaangażowane w swoją pracę z dużym poczuciem estetyki. Dbają nie tylko o pomieszczenia wewnątrz budynku, ale również o zielony teren dookoła szkoły. Zawsze uśmiechnięte, gotowe do pomocy nauczycielom, rodzicom. Uwielbiane również przez społeczność uczniowską, do której podchodzą z dużą dozą cierpliwości.

- Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji ważnych zadań szkoły oraz zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych chcemy podziękować Aleksandrze Skubij, Januszowi Kozłowskiemu i Józefowi Rogowskiemu - mówiła dyrektorka szkoły, wymieniając byłych dyrektorów i nadając im tytuł Przyjaciela Szkoły.

Statuetka Mikołaja Kopernika jest znakiem uznania dla najlepszych z najlepszych. To statuetka dla tych, którzy w rożny sposób tworzą w społeczności Iławy dobre imię naszej szkoły. Jest symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, sumienności w wykonywaniu obowiązków, jest wyróżnieniem najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły.

Statuetkę Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:

1. Sarah Wiśniewski – przejawiała dużą aktywność poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, inicjatywach, formach działalności szkolnych i pozaszkolnych (od 3 lat bardzo aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, pieczołowicie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a w tym roku szkolnym – przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, dwa lata temu weszła w skład Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełniała swoją rolę; wzorowo działała w Kole Wolontariatu. Uczestniczyła we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla Domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny. Aktualnie bierze udział w warsztatach Spółdzielni Uczniowskiej i ją współtworzy), angażowała się społecznie w życie klasy – w ostatnich latach pełniła funkcję gospodarza klasy i zastępcy gospodarza; kreowała pozytywny wizerunek szkoły na zewnątrz oraz potrafiła rozwijać swoje zdolności (od 5 klasy uczęszcza do Państwowej Szkoły muzycznej), wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego (uzyskała tytuł finalisty w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowanych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym z j. angielskiego, I miejsce w finale powiatowym, II miejsce w finale wojewódzkim, XIII miejsce w finale krajowym w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym). 

2. Mateusz Stępień - przejawiał dużą aktywność poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, inicjatywach, formach działalności szkolnych i pozaszkolnych (bardzo aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, wchodzi w skład Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełniał swoją rolę; wzorowo działał w Kole Wolontariatu. Uczestniczył we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla Domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny.

3. Szymon Majewski - zaangażowany społecznie w życie klasy, szkoły i miasta; od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, kreując tym samym pozytywny wizerunek szkoły na zewnątrz. Po raz drugi Szymon brał udział i uzyskał najwyższe wyniki: I miejsce i V miejsce w finale Krajowego Turnieju PGE Maszyn Wodnych Wiatrowych w Warszawie. Od kilku lat rokrocznie z sukcesami bierze udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – w tym roku uzyskał drużynowo I miejsce w finale powiatowym, II miejsce w finale wojewódzkim, XIII miejsce w finale krajowym tego turnieju.

4. Oliwia Grządziela – od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole i w mieście, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody (aktualnie na koniec uzyskała średnią dydaktyczną 5,00). Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności (zwłaszcza plastyczne - uczestniczyła w różnych konkursach, zdobywając zaszczytne miejsca).

5. Alicja Paczkowska – od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole i w mieście, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 4,94).

6. Hanna Konarska - to uczennica bardzo zaangażowana społecznie w życie klasy, szkoły i miasta; od dwóch lat jest w składzie Pocztu Flagowego i wzorowo wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody.

7. Amelia Sagan - wzorowa uczennica, którą cechuje wysoka kultura osobista. Wykazała się wzorową aktywnością klasową jak i w Samorządzie Uczniowskim. Członek pocztu flagowego szkoły.

8. Oskar Wielczyk – uzyskał bardzo wysokie wyniki zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, uzyskując

- klasa Optymist – 36m w Europie (reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w klasie optymist)

- VI m na Mistrzostwach Polski

- VII m Mistrzostwa Polski w sprincie

- VI m w drużynowych Mistrzostwach Polski w klasie Optymist

- I m w LOTOSNordCup regaty w Gdyni

9. Natalia Rucińska -Uczennica wzorowa, zawsze wyróżniająca się wysoką średnią i nienaganną kulturą osobistą. Chętnie uczestniczy w licznych konkursach odnosząc sukcesy:

- konkurs kuratoryjny z fizyki, matematyki, informatyki i biologii

konkurs Olimpus z języka angielskiegoKonkurs Kangur matematycznywygrana w konkursie krajowym PGE Turniej Turbin Wiatrowychwygrana w konkursie BRD na etapie powiatowym i wojewódzkimudział w finale krajowym BRDzajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie plastycznym o Mikołaju Koperniku

Natalia należy również do szkolnego PCK, a poza szkołą bierze udział w konkursach pływackich.

10. Oliwia Piotrowska

Uczennica wzorowa wyróżniająca się wysoką średnią. Chętnie brała udział w wielu konkursach:

konkurs kuratoryjny z angielskiego, polskiego, matematyki, fizyki i informatyki. Wyróżnienie w konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień, konkurs Olimpus z języka angielskiego, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie fotograficznym

11. Agata Józefowicz - wzorowa uczennica, która aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, członek pocztu flagowego szkoły, zastępca przewodniczącego klasy 8c. Bierze aktywny udział w życiu klasy, kreuje pozytywny wizerunek szkoły poprzez aktywne działanie w hufcu ZHP Iława. Agata chętnie służy pomocą, potrafi odważnie stanąć po stronie osoby potrzebującej pomocy. Aktywnie uczestniczyła w zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy, dla których również prowadziła zajęcia w formie zabawy. Przez dwa lata brała udział jako wolontariuszka w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz zbiórkach żywności dla potrzebujących rodzin podczas świątecznych akcji.

Statuetki otrzymali rodzice:

Magdalena Grządziela – przez pięć lat była członkiem klasowej Rady Rodziców, a od 4 lat jest także przewodniczącą szkolnej Rady Rodziców. Iwona i Arkadiusz Majewscy - To rodzice bardzo zaangażowani w życie klasy i szkoły. W relacjach z wychowawcą to rodzice niezwykle pomocni i czujni, zawsze zatroskani o losy wszystkich wychowanków, jak również wychowawcy. Inne osoby dorosłe także otrzymały statuetki:Ewa Węglerska - jest nauczycielką historii, wosu oraz bibliotekarką.

Justyna Wasilewska - pracuje wyjątkowo rzetelnie. Jest sumienną nauczycielką języka niemieckiego i zaangażowaną innowacyjną bibliotekarką.

Marta Maciąg - jest intendentką szkoły, bardzo pracowita i rzetelnie wywiązująca się ze swoich obowiązków. Oddana szkole i uczniom, posiada wysoką kulturę osobistą, ma dobry kontakt z pozostałymi pracownikami, dyspozycyjna.

Arkadiusz Karpiński, prezes Stowarzyszenia "Przystań" - prowadzenie rozmów negocjacyjnych, które zakończyły się realizacją wspaniałego projektu ,,Przystań wspiera iławskie rodziny” pozwoliło rodzicom i uczniom ,,Jedynki” efektywnie spędzać czas ucząc się nowych kompetencji potrzebnych we współczesnym świecie.

Marian Wilkowski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej –  dba nie tylko o prawidłowe funkcjonowanie swojej placówki, od lat wspiera również iławską ,,Jedynkę”

Zbigniew Tomaszewski, właściciel firmy fotograficznej i fotograf – ciekawość świata i dociekliwość, wrażliwość na piękno i drugiego człowieka, spostrzegawczość, cierpliwość, pokora, komunikatywność i profesjonalizm to wyróżnia Pana Zbigniewa. Swoją pasją zaraża w pozytywny sposób uczniów ,,Jedynki”.

Wyróżnienie za wysokie osiągnięcia edukacyjne i nieocenioną pomoc wolontarystyczną otrzymały:

1. Amelia Maguda i 2. Oliwia Piotrowska

- Należy pamiętać, iż nieważne, czy ktoś jest zdolny, czy szczególnie uzdolniony. Każdy powinien rozwijać swoje zdolności. Warto inwestować swój czas i wysiłek, widząc cel, do którego zmierzamy - tymi słowami zakończył część oficjalną Marcin Chrząszcz.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Quiz seriale w PRL. Alternatywy 4

Pytanie 1 z 10
W 68 r. Docent Furman miał dostać mieszkanie po jednym syjoniście, który wylądował:
Radzymin pożegna znanego biznesmena. Wiemy gdzie spocznie Tadeusz Gołębiewski.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE