Podlascy policjanci na drogach Północnej Walii.

2006-11-21 11:18

Podlascy policjanci na drogach Północnej Walii.

Przez trzy dni, od 15 do 18 marca policjanci brali udział w międzynarodowej operacji „Mermaid” na terenie Północnej Walii. Jej celem było przede wszystkim ujawnienie przemytu osób i towarów oraz kontrola wykonywania transportu drogowego. Po wejściu Polski do unii europejskiej wielu polskich kierowców znalazło zatrudnienie w europejskich firmach przewozowych. Kontrole walijskich policjantów wykazały, że obcokrajowcy zatrudnieni w irlandzkich firmach transportowych nie stosują się do europejskich norm prawa transportowego, notorycznie przekraczając czas pracy i powodując tym samym zagrożenie na walijskich drogach. Zwrócili się więc do polskiej policji z prośba o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Udział polskich policjantów drogówki w działaniach spowodował zdefiniowanie problemu, a także przyczynił się do wypracowania mechanizmów jego rozwiązania. Wspólne, polsko – walijskie kontrole były przede wszystkim wielkim zaskoczeniem dla kierowców. Przełamane zostały bariery językowe. Pozwoliło to zdiagnozować skale problemu i jego mechanizmy.

NAJNOWSZE