Okaż serce!

2006-11-21 11:18

We wtorek, 21 lutego 2006r. w portalu Allegro rusza charytatywna aukcja fotograficzna „Odkrywamy przyszłość” zorganizowana przez stowarzyszenia pacjentów z chorobami nowotworowymi: Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy, Amazonki - Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii, Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią - Pol-ilko.

We wtorek, 21 lutego 2006r. w portalu Allegro rusza charytatywna aukcja fotograficzna „Odkrywamy przyszłość” zorganizowana przez stowarzyszenia pacjentów z chorobami nowotworowymi: Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy, Amazonki - Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii, Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią - Pol-ilko.

W dniach od 1 do 10 lutego wszystkie prace wystawione na aukcję można było oglądać w Domu Dochodowym o Trzech Frontach przy Placu Trzech Krzyzy 3. Warszawa to czwarte i ostatnie miasto, w którym podziwialiśmy tę niezwykłą ekspozycję stworzoną z prac najwybitniejszych polskich fotografików. Dzieła mistrzów obiektywu takich jak: Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Chris Niedenthal, Marian Schmidt, Tomasz Sikora, czy Stanisław Woś były wcześniej eksponowane w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy.

Wszystkie fotografie, będące interpretacją nadziei, optymizmu i afirmacji życia, zostały przekazane przez artystów bezpłatnie na znak ich solidarności z cierpiącymi. Dochód z ich sprzedaży wesprze działalność stowarzyszeń pacjentów organizujących ekspozycję.

Fotografie można kupić na licytacji w portalu aukcyjnym Allegro: www.allegro.pl/strona/aukcja_nadzieja od 21 lutego do 7 marca br. Wylicytowane kwoty należy wpłacać przelewem, dopiero po zakończeniu aukcji, na konto Polskiej Unii Onkologii. Numer konta: 59 10 20 11 69 0000 8002 0088 95 76, PKO BP, XVI O. w Warszawie. W tytule przelewu należy podać swoją nazwę Użytkownika Allegro i numer aukcji. Wydatki na zakup prac można odliczać od podatku jako kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego.

NAJNOWSZE