To ostatni rok, kiedy na egzaminie ósmoklasisty obowiązują te lektury. Co trzeba przeczytać, by zdać?

i

Autor: Pexels

egzamin ósmoklasisty 2024

To ostatni raz, kiedy ósmoklasistów na egzaminie obowiązują te lektury. Na liście są tylko dwa zagraniczne nazwiska

2024-04-23 8:55

Sprawdziliśmy, jaka jest lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty. W 2024 r. uczniowie podstawówek powinni przed przystąpieniem do ważnego sprawdzianu przeczytać je wszystkie. W 2025 r. może być jeszcze trudniej. Wynik egzaminu ma znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku szkolnym zmieni się, chodzi głównie o zakres wiedzy potrzebnej uczniom.

W 2024 roku, tak jak w poprzednim, egzamin ósmoklasisty obejmie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Za rok może być trudniej, bo egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII oraz znowelizowaną listę lektur.

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2024. Znamy wymagania CKE

Przyjrzeliśmy się wymaganiom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla tegorocznych ósmoklasistów. Wiemy, czego będą wymagać od nich egzaminatorzy z języka polskiego. Szczególnie istotna jest obowiązująca lista lektur.

Ósmoklasiści muszą wiedzieć, jak pisać rozprawkę. I co jeszcze?

Znajomość lektur obowiązkowych przydaje się przede wszystkim w tej części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, w której trzeba napisać własną, dłuższą wypowiedź. Egzaminatorzy oczekują od ucznia, m.in. że tworzy spójne teksty związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, prosta notatka; wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje; formułuje pytania do tekstu.

Ósmoklasiści przed egzaminem z języka polskiego muszą przeczytać sporo książek, w tym całego Pana Tadeusza, ale tylko dwa utwory zagranicznych twórców

Zdecydowanie łatwiej jest zdobyć takie umiejętności uczniowi, który jest oczytany, a zwłaszcza - zna omawiane głównie  najstarszych klasach podstawówki lektury. Oto lista, książek i wierszy, które musi znać. Ci, którzy mają jeszcze zaległości, mają czas na ich nadrobienie do maja. Egzamin z języka polskiego ósmoklasiści napiszą 14 maja 2024 r. (z matematyki i języka obcego kolejno 15 i 16 maja).

Lektury obowiązkowe Egzamin ósmoklasisty 2024

  • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
  • Aleksander Fredro, Zemsta;
  • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
  • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
  • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);
  • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
  • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
  • Juliusz Słowacki, Balladyna;
  • wiersze wybranych poetów.

Potrzebna jest jeszcze znajomość lektur uzupełniających wybranych przez nauczyciela (omawianych na lekcjach).

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024?

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego potrwa 120 minut, a rozpocznie się o godz. 9. Przystąpi do niego ponad pół miliona uczniów klas VIII (dodatkowy termin zaplanowano na 10 czerwca - dla tych, którzy nie będą mogli pisać go w maju m.in. z przyczyn zdrowotnych). Wyniki uczniowie poznają 3 lipca.

Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski