Matura

i

Autor: Dawid Olszewski, CKE

edukacja

Ile trzeba mieć punktów z egzaminów, żeby zdać maturę 2024? Jak długo trwa każdy egzamin? Odpowiadamy!

2024-04-12 14:59

Uczniowie szkół średnich zdający maturę w 2024 roku muszą osiągnąć co najmniej 30% punktów z każdego z trzech pisemnych egzaminów (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) na poziomie podstawowym, a także z egzaminów ustnych. Jakie są konkretne wymagania punktowe dla poszczególnych egzaminów, ile trwa każdy z nich, i jakie są kryteria oceniania? Odpowiadamy na te pytania!

Każdy zdający maturę w 2024 musi przystąpić do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a także przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i egzaminów ustnych. Ile jest punktów do uzyskania? Ile należy ich uzyskać, by zdać poszczególny egzamin?

Matura podstawowa z j. polskiego (pisemna) 2024

 • Liczba punktów do uzyskania: 60
 • Czas trwania egzaminu: 240 minut
 • Liczba tekstów obowiązkowych: 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej
 • Wypracowanie: 2 wybory do tematu, możliwość odwołania się do dowolnej lektury obowiązkowej, minimum 300 wyrazów

Aby zaliczyć egzamin maturalny z j. polskiego należy uzyskać minimum 18 punktów

Matura podstawowa z matematyki 2024

 • Liczba punktów do uzyskania: 46
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut
 • Liczba punktów za zadania zamknięte: 29
 • Liczba zadań otwartych: 7-13

Aby zdać maturę z matematyki należy uzyskać 14 punktów

Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego 2024

 • Liczba punktów do uzyskania: 60
 • Czas trwania egzaminu: 120 minut
 • Wypowiedź pisemna: 80-130 wyrazów

Aby zdać egzamin z języka obcego nowożytnego należy uzyskać minimum 18 punktów.

Matura ustna z j. polskiego 2024

 • Liczba punktów: 30
 • Czas trwania egzaminu: 30 minut

Maturzysta losuje zestaw dwóch zadań. Pierwsze zadanie, z puli zadań jawnych, dotyczy treści i problematyki lektury obowiązkowej. Drugie obejmuje zagadnienia z literatury, dzieł sztuki lub języka, a zdający analizuje je na podstawie dostarczonego materiału, czy to tekstowego, ikonicznego, literackiego lub nieliterackiego. Zadania jawne są publikowane na stronie CKE.

Aby zdać maturę ustną z języka polskiego należy uzyskać minimum 9 punktów.

Matura ustna z języka obcego nowożytnego 2024

Matura ustna z języka obcego przeprowadzana jest w formie rozmowy i trwa 15 minut. Maturzysta ma przed sobą trzy zadania do rozwiązania:

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania
 • Liczba punktów do zdobycia: 18

Aby zdać maturę ustną z języka obcego należy uzyskać minimum 6 punktów.

Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski