W Braniewie zwołano sesję Rady Miejskiej. Radni muszą podjąć kilka ważnych decyzji

2020-03-27 7:22
W Braniewie zwołano sesję Rady Miejskiej
Autor: Marta Hajkowicz

Radni Braniewa zasiądą do stołu obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej wyznaczył termin posiedzenia na piątek (27 marca). Tego dnia o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Braniewie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Przedstawiciele mieszkańców muszą podjąć kilka niecierpiących zwłoki decyzji.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas obrad zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa. Każdy radny będzie miał zmierzoną temperaturę ciała, dostanie rękawiczki i maseczki. Zmieniliśmy też układ rozstawienia stołów, by zabezpieczyć odpowiednią odległość między radnymi. Na sali nie będzie gości, a sesja będzie transmitowana on-line - zapewnia Dariusz Frąckiewicz, przewodniczący rady.

A dlaczego zwołał sesję?
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Braniewa. Uchwały, które będą przedmiotem obrad muszą być podjęte w związku z upływającymi terminami. Porządek spotkania przewiduje m.in. zmiany w budżecie miasta, które wpływają na działalność miejskich jednostek samorządowych i funkcjonowanie placówek oświatowych. Na podjęcie tych uchwał mamy czas do końca marca - odpowiada Dariusz Frąckiewicz.

Poniżej lista spraw z porządku obrad nadzwyczajnej sesji RM Braniewa:

  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Braniewie.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2020 roku.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie na lata 2020-2024.
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
  • podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE