Trudna sytuacja na Warmii i Mazurach. W powiecie braniewskim najwyższe bezrobocie

2020-11-18 13:19 as
 W powiecie braniewskim najwyższe bezrobocie
Autor: www.pixabay.com W powiecie braniewskim najwyższe bezrobocie

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu września liczba bezrobotnych z Warmii I Mazur zmniejszyła się w porównaniu do sierpnia, ale wzrosła w stosunku do września ubiegłego roku. Niestety, stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim nadal była najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały braniewski, kętrzyński i bartoszycki, a o najniższej – Olsztyn.

Z raportu Urzędu Statystycznego w Olsztynie dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego wynika, że we wrześniu w porównaniu do tego miesiąca, ale ubiegłego roku, zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia przy jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. ukształtowało się na poziomie nieco ponad 137, 5 tys. osób. To o 7,2% niżej niż przed rokiem.

Niestety, stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim nadal była najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały braniewski, kętrzyński i bartoszycki, a o najniższej – Olsztyn.

"Edukacyjny ekotaras" w Olsztynie. Wirtualny spacer i wizualizacja