Leciały kamienie i gałęzie. Gorący weekend na granicy polsko-białoruskiej

i

Autor: Straż Graniczna

Granica

Leciały kamienie i gałęzie. Gorący weekend na granicy polsko-białoruskiej

2024-04-15 13:10

Miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mieli pełne ręce roboty. Ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Nie brakowało również kurierów i przejawów agresji.

Od blisko trzech lat obserwujemy nielegalną migrację na granicy polsko-białoruskiej. Tym razem zdarzenia miały miejsce na terenach ochranianych przez Placówki w Białowieży, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Łącznie odnotowano 667 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Cudzoziemcy próbowali przeprawić się przez rzekę Przewłoka, gdzie doszło do aktów agresji. Migranci atakowali funkcjonariuszy kamieniami i gałęziami. Jedna z funkcjonariuszek Straży Granicznej została uderzona kamieniem w bark.

Udzielono pomocy medycznej 9 migrantom.

Zatrzymano również 10 kurierów, którzy przewozili łącznie 21 osób, które nielegalnie przedostały się na terytorium Polski.

W kwietniu odnotowano blisko 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Express Biedrzyckiej - gen. Mirosław RÓŻAŃSKI