Granica - atak

i

Autor: straż graniczna

Dwie nocne próby ataku na granicę w okolicach Czeremchy

2021-12-07 8:12

W okolicach Czeremchy migranci dwukrotnie forsowali zaporę graniczna. Akcję koordynowały służby białoruskie.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Czeremsze doszło do dwóch prób sforsowania zapory granicznej.

Najpierw na terytorium naszego kraju próbowała wedrzeć się 30-osobowa grupa migrantów. W forsowaniu granicy pomagały służby białoruskie.

Kilka godzin później, również 30-osobowa grupa, przy wsparciu białoruskich służb, przeprowadziła atak na płot graniczny.

Oba ataki zostały odparte.

Straż Graniczna odnotowała ostatniej doby  116 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

W formie 24: elektrolity