Historia

W gminie Gubin znaleziono skarb zabytków brązowych. Co kryje to znalezisko?

2023-03-29 15:24

W Pleśnie w gminie Gubin znaleziono tajemniczy skarb. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Według ustaleń są to przedmioty, które mają kilka tysięcy lat. Najprawdopodobniej należały one do odlewnika. Zobaczcie w galerii zdjęć, co dokładnie udało się tam znaleźć.

Skarb pod Gubinem. Wśród przedmiotów była biżuteria

Na profilu społecznościowym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że 20 marca otrzymano zgłoszenie o odkryciu skarbu przedmiotów brązowych na terenie gminy Gubin, w Pleśnie przez anonimowego detektorystę. Nieznany poszukiwacz miał szukać współczesnych przedmiotów, a napotkane znaleziska miał zaprzestać dalszego rozkopywania znaleziska, a wydobyte przedmioty złożył ponownie do wykopanej jamy, którą następnie zasypał i oznaczył kamieniem. Na miejscu pojawił się starszy inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wraz z innymi pracownikami w celu przeprowadzenia oględzin opisanego miejsca przez anonimowego poszukiwacza. Natrafiono na zalegające przedmiotu w wyznaczonym miejscu, które były wykonane z brązu oraz zarys pojemnika z depozytem, który zostanie poddany dalszym pracom konserwatorskim w celu ustalenia powodu zakopania przedmiotu.

Niezwykły skarb z brązu pod Gubinem

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował także co udało się znaleźć. Przedmioty należy wiązać z wytwórstwem społeczności kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.). Skarb z Pleśna stanowił własność odlewnika - czytamy w komunikacie LWKZ.

Skarb pod Gubinem, m.in. te przedmioty zostały wykopane:

  • 3 kompletne siekierki z piętką i 5 fragmentów innych siekierek tego typu
  • 2 kompletne siekierki z tulejką
  • 9 sierpów
  • 6 grotów włóczni
  • 3 bransolety różnych typów,
  • kilka grud surowca
  • 2 przedmioty, wstępnie identyfikowane jako młotki.

Szukanie skarbów, poszukiwanie zabytków tylko zgodnie z prawem

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina i apeluje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poszukiwanie zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Powyższy przypadek znalezienia skarbu został odkryty niezgodnie z ustawą, o której mowa powyżej. Przestrzegajmy prawa i dbajmy o nasze dziedzictwo historyczne.