pieniądze

i

Autor: Pixabay

Ruszył konkurs na wsparcie zadań lubuskich powiatów, miast i gmin. W puli kilka milionów złotych

2023-02-15 12:42

Ruszył konkurs na wsparcie zadań powiatów, miast i gmin. O wsparcie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 rok. W puli znajduje się kilka milionów złotych. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? Poniżej znajdziecie więcej informacji.

Lubuski Fundusz Samorządów. Wsparcie opiewa na kilka milionów złotych

Ruszył właśnie konkurs na wsparcie zadań powiatów, miast i gmin. W puli na 2023 rok jest aż 6 mln zł. Ubiegać się o wsparcie mogą jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 rok.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na stronie Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego (JST) do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych realizowanych w 2023 roku. Przyznanie pomocy finansowej służyć ma realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Ruszył konkurs na wsparcie samorządów. Jak wziąć w nim udział?

Czytamy dalej, że udzielenie dotacji odbywa się w drodze konkursu, po złożeniu przez JST wniosku o dotację, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Należy pamiętać, że jedna JST w danym roku budżetowym może złożyć 1 wniosek obejmujący jedno zadanie o przyznanie dotacji w ramach konkursu. Dotacja, o którą mogą się starać JST musi mieć wartość od 50 tys. zł do 250 tys. zł, a wkład własny jednostki musi wynosić 10% wartości tego zadania.

Wnioski w konkursie na wsparcie samorządów. Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do 7 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 lub do sekretariatu Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., natomiast w przypadku ofert wysłanych pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyduje data stempla pocztowego.

Slang korporacyjny. Jak dobrze go znasz? Mało kto zna wszystkie odpowiedzi!

Pytanie 1 z 7
"Workflow" - co kryje się pod tym hasłem?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE