Wojsko otrzymało zakaz używania słowa Bóg. I to tuż przed świętem 11 listopada

i

Autor: Unsplash/Filip Andrejevic Wojsko otrzymało zakaz używania słowa "Bóg". I to tuż przed świętem 11 listopada

Wojsko

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kiedy rozpocznie się w Zielonej Górze? Termin. Miejsce

Po raz kolejny zbliża się termin kwalifikacji wojskowej 2024 w Zielonej Górze. Mieszkańcy naszego regionu powinni zapamiętać datę i miejsce kwalifikacji wojskowej 2024 w Zielonej Górze. Jak się przygotować? Gdzie stawić się na kwalifikację wojskową 2024 w Zielonej Górze?

Kwalifikacja wojskowa w 2024 w Zielonej Górze. Kto ma się stawić?

Wojewoda Lubuski wydał obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2024 r., w którym poinformował o najważniejszych kwestiach.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku w Zielonej Górze obejmuje następujące osoby:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Ćwiczenia Route 604. Wojsko Polskie ćwiczyło scenariusze na wypadek wojny

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Zielonej Górze - data, miejsce

Kiedy kwalifikacja wojskowa 2024 w Zielonej Górze? W obwieszczeniu poinformowano, że w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. (czwartek-wtorek) przeprowadzona zostanie na terenie województwa lubuskiego kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Zielonej Górze od 19 marca 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r. (wtorek-środa). Gdzie się odbędzie kwalifikacja wojskowa? Kwalifikacja wojskowa obędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” przy ul. ul. Wazów 44, Zielona Góra.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Zielonej Górze. Co ze sobą zabrać na kwalifikację wojskową? Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument, który pozwoli na ustalenie tożsamości
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki
  • dokument dot. stanu zdrowia, jeśli występują kłopoty zdrowotne

Zobacz też: 32. Finał WOŚP w Zielonej Górze. Najpierw koncerty a później "Światełko do Nieba"

Sonda
Czy Wojsko Polskie jest nowoczesną armią?