Pandemia koronawirusa a Erasmus. Co ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego?

2020-04-23 9:50
Erasmus
Autor: pixabay.com

Siedemnastu studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego przebywało podczas rozpoczęcia się pandemii koronawirusa na Erasmusie. Dziesięcioro z nich zdecydowało się na powrót, z kolei siedmioro wciąż przebywa poza granicami kraju. Więcej w artykule.

Część studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze letnim przebywała na Erasmusie poza granicami naszego kraju. Kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, dziesięć osób z siedemnastu zdecydowało się na powrót do Polski. 

Obecnie dwie osoby są w Hiszpanii, dwie w Grecji, dwie w Czechach oraz jedna w Niemczech. Studenci wrócili z Czech, Macedonii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Chorwacji oraz z Włoch. 

Mówi Ewa Sapeńko, rzeczniczka UZ. Jeden ze studentów chciał wrócić do Polski, jednak zdecydował się na ten krok zbyt późno i musiał zostać w Hiszpanii.

Sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie, kraje zawieszały loty. Jednemu studentowi nie udało się wrócić, bo chciał przyjechać do Polski. Dalej przebywa on w Hiszpanii. 

Dodaje Sapeńko. Uczelnia ma ciągły kontakt ze studentami, obecnie kontynuują oni naukę na zagranicznych uniwersytetach w trybie zdalnym.