Ratusz w Zamościu

i

Autor: M.S Eska Zamość

Zastrzeżenia do zamojskich inwestycji po kontroli NIK.

2023-02-22 11:36

Najwyższa Izba Kontroli wykazała nieprawidłowości dotyczące trzech inwestycji: remontu Akademii Zamojskiej, Zamojskiego Domu Kultury i budowy Domu Dziecka. Władze miasta odpowiadają.

Nierzetelnie opisany przedmiot zamówienia na prace budowlane. Taką nieścisłość wykazali inspektorzy NIK po przeprowadzonej kontroli inwestycji dotyczącej remontu konserwatorskiego Akademii Zamojskiej. Urzędu Miasta wyjaśnia, że w przypadku obiektu zabytkowego nie ma możliwości precyzyjnego przygotowania dokumentacji przed rozpoczęciem prac.

To jest XVI-wieczny obiekt, duże wyzwanie. Służby konserwatorskie nakazały uszczegółowienie dokumentacji badawczej i projektowej po wyłonieniu wykonawcy generalnego realizacji. I to jest normalna rzecz przy zabytkach. Dokumentacja, która powstaje pierwotnie nie przewiduje wielu rzeczy, podczas realizacji prac skuwa się tynki i a to się pokażą polichromie, portale lub inne elementy, których projektant nie przewidział, bo nie mógł, ponieważ obiekt nie był skuty do zera. Prawo zamówień publicznych dopuszcza prace dodatkowe na takich obiektach. — mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamościu.

Zastrzeżenia NIK dotyczyły też remontu Zamojskiego Domu Kultury, tutaj inspektorzy również wskazują nierzetelność w opisaniu przedmiotu zamówienia, co skutkowało wydatkowaniem 1,47 mln zł. Urząd Miasta wyjaśnia, że pierwotnie planowano większy zakres prac.

Finalnie zakres remontu został ograniczony do remontu sali widowiskowej i jej najbliższego otoczenia. Przewidywaliśmy, że w trakcie realizacji będziemy zlecać kolejne prace w oparciu o zapisy umowy podstawowej i oczywiście w oparciu o kodeks cywilny. To wszystko jest zgodne z prawem - Prawo zamówień publicznych i umowa z wykonawcą dopuszczała zlecanie dodatkowych robót. — mówi Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych zamojskiego ratusza.

Zastrzeżenia inspektorów NIK dotyczyły też budowy Domu Dziecka, a dokładnie miejsc parkingowych na działce, do której miasto nie miało dokumentu zezwalającego na działania budowlane.

Ta inwestycja została zrealizowana na terenie, który jest w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji i w trakcie ostatniej fazy realizacji okazało się, że potrzebne jest zrealizowanie około 10 miejsc parkingowych i dojście do obiektu. — wyjaśnia Stanisław Flis.

Miasto uzyskało zgodę KWP w Lublinie, jednak formalności obejmujące akceptację MSWiA, opóźniłyby znacznie oddanie obiektu.

W tym przypadku nie nastąpiły żadne straty z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów. Po prostu działaliśmy wyprzedzająco w celu uzyskania terminowo funkcjonalnego obiektu. — dodaje Flis.

Kontrole NIK w zamojskim ratuszu miały miejsce ponad pół roku temu, Urząd Miasta Zamość złożył po nich obszerne wyjaśnienia, które zostały przez inspektorów przyjęte bez większych zastrzeżeń.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE