Zamość: Zamojscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2020-2023”.

2020-06-30 16:04 Wioletta Sawa
sesja
Autor: esesja

Jest to dokument strategiczny wytyczający kierunki i zasady polityki ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków miasta Zamościa. Zamojscy Radni jednomyślnie zagłosowali na tak.

- Jest to dokument wymagany przez prawo a dokładnie przez  Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale w przypadku Zamościa to nie jest tylko realizacja obowiązku to jest także element bardzo świadomie realizowanej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego. W przypadku  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2020-2023” jest to o tyle istotne, że nie dotyczy wyłącznie  tego najcenniejszego centrum, pomnika historii, miejsca światowego dziedzictwa. Jest to program, który ma na celu ochronę dziedzictwa w granicach administracyjnych miasta czyli tego dziedzictwa, które służy po prostu na co dzień mieszkańcom   - mówi – Przedstawiciel Zespołu Autorskiego, historyk sztuki - dr Andrzej Siwek.

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2020-2023” zawiera plany miasta dotyczące inwestycji, działań administracyjnych i dotyczące działań promocyjnych związanych z ochroną zabytków i promocją dziedzictwa kulturowego. Za  przyjęciem dokumentu głosowało 22 radnych , czyli wszyscy, którzy byli obecni 29.06 na  XXI  Sesji Rady Miasta Zamość.