Zamość: Termometry, płyny do dezynfekcji, odstępy między biurkami. Szkoły są przygotowane

2020-05-22 8:11 Wioletta Sawa
zamość
Autor: https://pixabay.com/pl/

Od 25 maja dzieci klas I- III będą mogły wrócić do szkoły. Zamojskie placówki przystosowały do przyjęcia uczniów w warunkach, które wymusza epidemia.

Zamojskie szkoły podstawowe już są przygotowane na powrót  dzieci z klas I- III na zajęcia. Placówki dostosowały się do wytycznych sanepidu oraz resortu edukacji . - Wszystkie szkoły zostały zdezynfekowane. Dyrektorzy osunęli z pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci sprzęt, który nie można łatwo zdezynfekować czyli dywany, zabawki pluszowe. Przy wejściach do szkół i salach umieszczono środki do dezynfekcji rąk. Zapewniono termometry do mierzenia temperatury dzieciom , które przychodzą do szkoły. Opracowano procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii. Takie procedury zostały umieszczone na stronach internetowych szkół - mówi Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość- Agnieszka Kowal

Pracownicy szkół zostali wyposażeni w maseczki i przyłbice ochronne. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Zgodnie z wytycznymi resortu edukacji i sanpiedu  minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.    Sale  mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć Dla dzieci  nie mogą organizowane  żadne wyjścia poza teren szkoły.