Zamość: Podpisano umowę z wykonawcami na kolejne prace w ramach rewitalizacji Starówki

2021-04-21 10:44 M.S
Rewitalizacja Starówki w Zamościu
Autor: Urząd Miasta Zamość

Inwestycja obejmie remont Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca. Wyremontowane zostaną również kamienice między ulicami Bazyliańską, Ormiańską, Grecką, Pereca, Zamenhoffa i Łukasińskiego.

Prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk we wtorek (20.kwietnia) podpisał umowy z wykonawcami na realizację kolejnych zadań w ramach projektu Rewitalizacja Starego Miasta. Poddasze Nadszańca zostanie zaadaptowane na pracownie zajęć praktycznych dla uczniów Ekonomika. Powstaną również pomieszczenia pełniące funkcję centrum multimedialnego i świetlicy, z których będą mogli korzystać lokalni mieszkańcy. Zadanie obejmuje także budowę zewnętrznej infrastruktury, czyli m.in. wodociągu, kanalizacji deszczowej i monitoringu. Prace konserwatorskie obejmą kamienice Bloku VI i VII na zamojskiej Starówce. Dziedzińce zyskają nowe oświetlenie, odwodnienie, a także małą architekturę i zieleń.

Wszystkie te prace mają na celu oczywiście z jednej strony poprawę estetyki, ale z drugiej strony też poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności tychże podwórek. Będzie monitoring, będzie nowa nawierzchnia, odwodnienie tychże podwórek. Wszystko z jednej strony dla poprawy turystycznej wartości naszego miasta, ale z drugiej również dla mieszkańców. — mówił prezydent, Andrzej Wnuk.

Wartość projektu to ponad z 25 milionów złotych, znaczną część pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej(15 mln złotych) oraz środki z budżetu państwa. Termin zakończenia prac to koniec października 2022 roku.