Zamość: O dobru dziecka i wpływie krzywdzenia emocjonalnego na jego rozwój

2021-11-25 14:47
zamość
Autor: Wioletta Sawa, Radio Eska Zamość, W konferencji wzieli udział pecjaliści pracujących dla dzieci, z dziećmi i z rodziną.

Za nami XVIII Konferencja Naukowa „Rola rodziny, instytucji i służb o dobro dziecka”. Zorganizowała ją Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Zamościu. Wzieli w niej udział przedstawiciele zawodów zajmujących się dzieckiem i rodziną.

- Cel konferencji był taki, żeby poznać różne podejścia , definicje na temat dobra dziecka. Różne rodziny zupełnie inaczej pojmują dobro własnych dzieci, podobnie z instytucjami. Chcemy starać się popatrzeć i wspólnie starać się dbać o dobro dzieci . Dobro dziecka zawsze jest naszym celem nadrzędnym i przeciwdziałanie przemocy , ochrona dzieci daje nam możliwość w codziennej naszej pracy  zadbania o to, chcemy skutecznie chronić dzieci przed przemocą rozumianą nie tylko w sensie psychicznym fizycznym ale i emocjonalnym- mówi Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Zamościu- Maria Sakowicz.

O dobru dziecka w perspektywie przedstawicieli zawodów pomocowych mówiła dr hab. Magdalena Arczewska, socjolożka i prawniczka, pracująca  na Uniwersytecie Warszawskim.

- Mój wykład był o tym w jaki sposób przedstawiciele różnych zawodów pomocowych tj. sędziowie, kuratorzy, pracownicy socjalni asystenci rozumieją pojęcie dobra dziecka.  Co tym dobrem dziecka jest a co nim nie jest.  To dobro dziecka nie jest określone w przepisach , jest to pojęcie niedookreślone, nieostre z tego względu, że dobro każdego dziecka musi być oceniane indywidualnie - mówiła autorka wykładu.

O wpływie krzywdzenia emocjonalnego na rozwój i funkcjonowanie dziecka mówiła dr Teresa Szumiło- doktor nauk społecznych, psycholog kliniczny dziecka.

- Mówiłam o takiej specyficznej formie przemocy jaką jest przemoc emocjonalna, która nie zawsze jest intencjonalną przemocą . Mówiłam o formach przemocy, które nie zawsze są uświadamiane nie tylko przez sprawców, ale i przez ofiary jak i przez otoczenie.  To są takie formy zaniedbania emocjonalnego , które wynikają z nieświadomości , stanów chorobowych rodzica , ze zmiany ról jeśli chodzi o dziecko i rodzica.  Specjalnie skupiłam się w odniesieniu do małych dzieci, żeby pokazać, że krzywdzenie emocjonalne może być niewinne ale skutki są fatalne.  Jeśli natrafia na taki okres dziecka kiedy  mózg i układ nerwowy rozwija się  to będzie miało konsekwencje neurobiologiczne , które przez cale życie mogą być obecne i utrudniać rozwój .  My wiemy, że w okresie 0- 3 kształtują się nasze podstawy naszego rozwoju, kształtuje się nasz styl przywiązania , który będzie stanowił podstawę rozwoju osobowościowego . Krzywdzenie emocjonalne w tym okresie ma często znamiona traumy wczesnodziecięcej i będzie to później wpływało na regulację emocji dziecka, na regulację zachowania , będzie wpływało na immunologię tego dziecka , na jego rozwój fizyczny aż po pewne powikłania- dzisiaj już wiemy że skutkiem traumy wczesnodziecięcej są na przykład uzależnienia- podkreśla prelegentka.

Konferencja Naukowa  „Rola rodziny, instytucji i służb o dobro dziecka”odbyła się 24 listopada w CKF Stylowy w Zamościu.  Była skierowana do specjalistów pracujących dla dzieci, z dziećmi i z rodziną. Byli to między innymi psychologowie, pedagodzy sędziowie, kuratorzy socjolodzy.