Zamość: Muzeum Zamojskie otwiera się na gości. Będą jednak obostrzenia w zwiedzaniu

2020-05-22 9:53 Wioletta Sawa
zamość
Autor: Wioletta Sawa

Od dzisiaj Muzeum Zamojskie zaprasza do zwiedzania. Otwarcie muzeum będzie miało jednak ograniczony zakres i formę. Ekspozycje w Arsenale i Pawilonie pod Kurtyną będą czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 16. Zawieszone nadal będzie udostępnianie Projekcji multimedialnej w Prochowni.

Muzeum Zamojskie  informuje, że  "kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii  wprowadza szczególne zasady dotyczące zwiedzania":

1. Obowiązek stosowania przez wszystkie wchodzące do Muzeum osoby płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynków lub używania rękawiczek ochronnych.

2. Obowiązek stosowania przez Zwiedzających osłon ust i nosa (maseczki, chusty, przyłbice).

3. Obowiązek zachowywania przez Zwiedzających wymaganej odległości minimum dwóch metrów od innych osób.

4. Ograniczenie ilości osób korzystających z wind do maksymalnie jednej osoby w windzie (nie dotyczy rodzin).

5. Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających mogących równocześnie przebywać na ekspozycjach - Arsenał 40 osób, Pawilon pod Kurtyną 30 osób, kasa w Prochowni 1 osoba.

6. Planowanie tras zwiedzania w ruchu jednokierunkowym.

7. Muzea można zwiedzać jedynie indywidualnie bądź w grupach rodzinnych.

8. Zawieszenie do odwołania lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji, odczytów, wernisaży.

9. Wstrzymanie udostępniania monitorów dotykowych.

10. Wstrzymanie udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.

11. Brak możliwości korzystania z szatni.