Szkoły i przedszkola nadal zamknięte, co z zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców? [AUDIO]

2020-03-26 8:24
ZUS proponuje wydłużony zasiłek opiekuńczy
Autor: Pexels.com ZUS proponuje wydłużony zasiłek opiekuńczy

W wyniku wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół w kraju rodzice zastanawiają się, co dalej z zasiłkiem opiekuńczym. ZUS uspokaja i doradza, co trzeba zrobić, żeby móc nadal korzystać z pomocy finansowej. Nawet jeśli wykorzystaliśmy już dotychczasowy, 14-dniowy limit.

Rodzice, którzy wykorzystali już cały dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowelizowanych przepisów - tłumaczą urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego na opiekę na dzieckiem młodszym niż 8 lat. W związku z decyzją o dalszym zamknięciu placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca.
- W tej sytuacji rodzice mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres, nawet jeśli wyczerpali dotychczasowe 14 dni świadczenia - uspokaja Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w woj. lubelskim. - Formalności wyglądają tak samo jak dotychczas. Rodzic wypełnia więc proste oświadczenie, w którym wskazuje okres opieki nad dzieckiem. Taki wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Rodzice mogą również skorzystać z obowiązującego od dawna zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Mają do dyspozycji 60 dni takiego zasiłku w roku kalendarzowym. Mogą go wykorzystać między innymi w przypadku konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia jego żłobka, przedszkola lub szkoły. W tym celu trzeba wypełnić wniosek na formularzu Z-15A i dołączyć do niego oświadczenie o zamknięciu placówki oświatowej dziecka. Po wejściu w życie nowych przepisów specustawy, okres ten będzie rozliczony jako dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tym samym nie pomniejszy puli 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego.

Pracownik przekazuje dokumenty do pracodawcy, a osoba zatrudniona na umowę-zlecenia – do zleceniodawcy. Natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przesyłają je bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mogą to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje i formularze są na stronie zus.pl.

Jak dalej korzystać z zasiłku opiekuńczego? Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w woj. lubelskim: