Mniej na aktywizację bezrobotnych

2020-02-11 13:52 Wioletta Sawa
Powiatowy Urząd Pracy
Autor: w.sawa

Jest mniej pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych w naszym powiecie. W porównaniu do ubiegłego roku w sumie jest to kwota mniejsza o 893 tysiące . PUP ma w tym roku w sumie do rozdysponowania ponad 18 milionów złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu otrzymał w tym roku w sumie o ponad 800 tysięcy złotych mniej niż w roku ubiegłym. Lepiej  wygląda sytuacja  w przypadków projektu POWER oraz projektu z RPO . Na oba te projekty spłynęło więcej funduszy niż rok temu . O szczegółach mówi dyrektor powiatowego urzędu pracy w Zamościu - Marian Hawrylak:

- W przypadku projektu  POWER skierowanego do osób do 30 roku  jest to kwota o dwadzieścia procent wyższa w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast jeśli chodzi o projekt  RPO skierowany do osób po 30. roku życia to dostaliśmy na niego  fundusze o pięćdziesiąt procent wyższe niż w roku ubiegłym.  Łącznie na oba projekty dostaliśmy w tym roku  kwotę wyższą  o 4 miliony złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu będzie mógł skorzystać  z  większej kwoty również  z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracodawców i ich pracowników.