Gmina Józefów: We Floriance kolejne inwestycje. Celem jest ochrona walorów kulturowych

2021-02-17 10:22
florianka
Autor: zdjęcie poglądowe, pixabay

​Roztoczański Park Narodowy w tym roku będzie kontynuował prace związane z Osadą Florianka. W ubiegłym roku rozpoczęto na niej szereg działań.

W ubiegłym roku wymieniono na Floriance  miedzy innymi dachy i gont przy Izbie Leśnej. W tym roku na wiosnę ma być kontynuowane odtworzenie obiektu Starego Spichlerza.

- Wprowadzimy tam funkcje recepcji. Całość obiektu będzie uzbrojona w system audio- wideo, dzięki czemu osoba w recepcji będzie mogła obserwować poszczególne sale wystawiennicze.  Wprowadzimy system lektorski . Dodatkowo odtwarzamy i nadal będziemy- ścieżki dendrologiczne w byłych szkółkach zadrzewieniowych - mówi pełniący obowiązki dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego - Andrzej Wojtyło

- Inwestując we Floriankę chcemy przede wszystkim ochronić jej walory kulturowe. Obserwując bardzo duże zainteresowanie  Florianką chcemy wzmocnić jej infrastrukturę, odremontować, wprowadzić nowe elementy na przykład opisy okazów ze  ścieżek dendrologicznych    – dodaje Andrzej Wojtyło.

Prace przy ścieżkach dendrologicznych zostały już rozpoczęte , prace budowlanerozpoczną się w marcu a w czerwcu planuje się udostępnienie turystom Izby Leśnej.

Florianka to osada leśna z XIX wieku. Związana z ordynacja zamojskich. Początkowo był tam folwark rolny, później powstała hodowla szkółkarska. Pozostałości po dawnych nasadzeniach tworzą dzisiaj ścieżkę dendrologiczną. Na Floriance rośnie sędziwy dąb Florian, którego pień osiągnął już 770 cm obwodu.