ZUS już rejestruje umowy o dzieło. Nie robisz tego? Dostaniesz karę!

2021-01-12 12:04 Kinga Czernichowska
ZUS już rejestruje umowy o dzieło. Nie robisz tego? Dostaniesz karę!
Autor: Pixabay.com ZUS już rejestruje umowy o dzieło. Nie robisz tego? Dostaniesz karę!

Ponad 3 tys. umów o dzieło zostało zarejestrowanych w ZUS w czasie pierwszego tygodnia nowego roku. Od 1 stycznia nowe umowy muszą być zarejestrowane w ZUS w ciągu 7 dni. Na osoby, które tego nie zrobią, może zostać nałożona kara.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na możliwość nałożenia kary grzywny wobec osób, które nie zarejestrują nowych umów o dzieło w ZUS.

- Jest to prawo, które ZUS może stosować i stosuje wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań, które w konsekwencji prowadzą do negatywnych skutków dla osób wykonujących umowę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - ZUS może wystąpić z wnioskiem o ukaranie grzywną do sądu i to sąd ostatecznie rozstrzyga o nałożeniu tej kary, biorąc pod uwagę, czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania, czy też zaniechania - wyjaśnia.

Do ZUS należy zgłaszać tylko te umowy, które zostały zawarte w styczniu tego roku.

- To oznacza, że umowy z 2020 roku nie podlegają rejestracji. Nie należy zgłaszać także tych podpisanych w grudniu, które są realizowane dopiero w obecnym roku – zapewnia Kowalska-Matis. – Trzeba pamiętać, że obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to czy zostały zawarte ustnie, czy w formie pisemnej – dodaje.

W przypadku, gdy są zawierane umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna - a nie tylko pierwszą - należy zgłaszać na formularzu RUD.

Rzeczniczka podkreśla, że zarejestrowanie w ZUS umowy o dzieło nie wiąże się z obowiązkiem jej oskładkowania. Wskazuje jednak, że osoby, które wykonują pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, są pozbawione nie tylko prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych np. w razie wypadku przy pracy, ale także nie gromadzą kapitału na przyszłą emeryturę.

POSŁUCHAJ: O oszustwie na kryptowaluty mówi Bartosz Wilk z komendy wojewódzkiej
UWAGA! ZUS zawiesza działalność! Kiedy wypłaty emerytur, rent, zasiłków? Pół roku oczekiwania