Wojewoda dolnośląski: Mamy 20 razy więcej zakażonych koronawirusem i 5 razy więcej zmarłych niż w czerwcu

2020-11-20 17:11 Patty
Szpital tymczasowy we Wrocławiu
Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS Szpital tymczasowy we Wrocławiu

Mamy prawie 20 razy więcej zakażonych koronawirusem i 5 razy więcej zmarłych niż w czerwcu - tak aktualnie wygląda druga fala epidemii na Dolnym Śląsku. Władze województwa przedstawiły szczegółowe raporty walki z koronawirusem podczas ostatniej specjalnej sesji sejmiku województwa. Dolny Śląsk, jak się okazuje, ma wolniejsze tempo hamowania epidemii niż pozostałe regiony w Polsce.

W czerwcu pierwszą linią frontu był sanepid, teraz są to szpitale. Tu z kolei bywają problemy z lękiem przed przyjęciem zakażonych pacjentów.

- Takim elementem hamującym sprawność funkcjonowania systemu było np. przedłużanie przez niektóre szpitale czasu odkażania SOR-ów - mówi wojewoda Jarosław Obremski i dodaje, że jeśli chodzi o testy - zrobiliśmy krok do przodu - Startowaliśmy z 200 testów dziennie, w tej chwili możemy wykonywać 5 czy 6 tys.

Ostatnio na Dolnym Śląsku zwiększono także zasoby tlenu, ponieważ, jak mówi dyrektor szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, większość zakażonych pacjentów jest w ciężkim stanie i korzysta z tlenoterapii. Przykładowo, w tej placówce powstał właśnie nowy 20 tonowy zbiornik na tlen (wcześniejszy miał 3 tony).

Do tej pory samorząd województwa na wsparcie służby zdrowia przeznaczył ponad 100 mln zł, pochodzących zarówno ze środków unijnych, jak i budżetu województwa.

- Walcząc z epidemią przyjęliśmy zasadę wszystkie ręce na pokład. Wspieramy dolnośląską służbę zdrowa pieniędzmi pochodzącymi zarówno z UE, jak i z naszego budżetu. Istotną pomocą będzie z pewnością pokrycie ujemnego wyniku finansowego naszych jednostek medycznych w tym roku – dodaje marszałek Cezary Przybylski.

Dzięki tej pomocy szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały sprzęt medyczny niezbędny do walki z zagrożeniem. Za przekazane przez samorząd województwa pieniądze – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki medyczne w całym regionie - zakupionych zostało m.in. •    5 karetek pogotowia •    15 aparatów USG •    62 respiratory •    6 aparatów do oznaczania koronawirusa •    44 defibrylatory •    37 kardiomonitorów •    94 pulsoksymetry •    Ponad 665 tys. masek ochronnych •    Ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych

Dodatkową pomoc finansową otrzymały także szpitale powiatowe oraz dolnośląskie Domy Pomocy Społecznej. W sumie dla DPS, szpitali powiatowych oraz szpitali prywatnych przeznaczono prawie 30 mln zł ze środków unijnych, którymi dysponuje samorząd województwa. Pieniądze te posłużyły m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie laboratoriów, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 czy dodatki dla pracowników DPS. Na dziś wypłacono w tym zakresie ponad 90% dostępnych środków finansowych.

Budowa szpitala tymczasowego we Wrocławiu