Trzonolinowiec został wpisany do rejestru zabytków

i

Autor: Google Maps

Wrocław

Trzonolinowiec zostaje we Wrocławiu. Słynny budynek wpisany do rejestru zabytków

2023-11-29 13:54

Temat Trzonolinowca był na ustach wielu mieszkańców Wrocławia od kilku miesięcy. Część osób była za zburzeniem tego budynku, a inni chcieli, aby wpisano go do rejestru zabytków. Sprawą zainteresował się również dolnośląski konserwator zabytków. 27 listopada 2023 r. zapadła oficjalna decyzja. Trzonolinowiec stał się zabytkiem.

Od kilku miesięcy toczyła się walka między mieszkańcami Wrocławia a władzami na temat trzonolinowca. Jedni chcieli wyburzyć ten budynek, a drudzy - aby dalej on istniał na mapie miasta.

Mieszkańcy trzonolinowca zgłosili się do urzędu konserwatorskiego po tym, jak pod koniec lipca zarządca przedstawił im ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku. Wynikało z niej, że jest on w złym stanie technicznym. Autorzy ekspertyzy zalecali mieszkańcom wyprowadzkę. Informowali też o konieczności remontu bądź rozbiórki obiektu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenił jednak tę ekspertyzę za nierzetelną. Podpisano wówczas umowę z Politechniką Wrocławską, a wyniki nowej ekspertyzy będą znane jeszcze w tym roku.

Sprawą zainteresował się również konserwator zabytków. W sierpniu został złożony wniosek o wpisie budynku do rejestru zabytków. Decyzja została podjęta 27 listopada. 

- To bardzo interesujący obiekt z lat 60. Myślę, że to ucina wszelkie rozważania na temat możliwości jego rozbiórki, bo takiej rozbiórki w tym momencie w sensie prawnym nie ma. Musiałby zostać skreślony z rejestru zabytków przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, oczywiście po uprawomocnieniu decyzji. Natomiast był to wniosek wspólnoty mieszkaniowej, więc mam nadzieję, że odwołania nie będzie - powiedział Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w rozmowie z PAP. 

Wpis do rejestru zabytków to dodatkowe obowiązki, ale także szansa na pozyskiwanie środków na remont. Większość spośród 44 mieszkań w 12-piętrowym trzonolinowcu należy do prywatnych osób. Gmina Wrocław jest właścicielem 11 lokali

- Przygotowywana jest alternatywna ekspertyza o stanie technicznym, natomiast na wszelkie prace trzeba będzie uzyskać pozwolenie konserwatorskie, prowadzić je z poszanowaniem oryginalnej substancji, ewentualnie powrócić do pewnych rozwiązań, które nie są historyczne - przyznał Daniel Gibski w rozmowie z PAP. 

Tłumy na otwarciu tunelu w Sulejówku. Sceny jak z filmu