Stan wyjątkowy w Polsce? Co oznacza stan wyjątkowy? Jakie zasady obowiązują? Sprawdź

2020-11-04 11:25
Stan wyjątkowy w Polsce? Co oznacza stan wyjątkowy? Jakie zasady obowiązują? Sprawdź
Autor: Pixabay.com Stan wyjątkowy w Polsce? Co oznacza stan wyjątkowy? Jakie zasady obowiązują? Sprawdź

Stan wyjątkowy w Polsce? Eksperci twierdzą, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w obecnej sytuacji nie jest wykluczone. Co oznaczałby stan wyjątkowy w Polsce? Jakie zasady mogą być wprowadzone na czas stanu wyjątkowego w naszym kraju? Ile może trwać stan wyjątkowy w Polsce? Co wolno, a czego nie wolno w czasie stanu wyjątkowego? Jakie są zasady w czasie stanu wyjątkowego? Sprawdźcie.

Niewykluczone, że zapadnie decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Dzisiaj, 4 listopada, odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przypomnijmy, stan wyjątkowy wprowadziły m.in. Czechy, ale to głównie z uwagi na epidemię. We Francji obowiązuje godzina policyjna. W przypadku Polski dodatkowo teraz na ulicach organizowane są protesty kobiet. Tymczasem w czasie stanu wyjątkowego nie można organizować strajków.

Na razie wprowadzone zostały nowe obostrzenia. Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej (poza zamówieniami na wynos). Czy to możliwe, że już niebawem, za kilka dni będzie obowiązywał stan wyjątkowy? Sprawdźcie, co trzeba wiedzieć o stanie wyjątkowym.

Co oznacza stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy można wprowadzić w sytuacjach, w których państwo jest zagrożone. Taką sytuacją może być szalejąca pandemia koronawirusa. Polskie prawo przewiduje możliwość wprowadzenia trzech różnych stanów:

 • stan klęski żywiołowej
 • stan wyjątkowy
 • stan wojenny

Stan wyjątkowy jest zatem jednym z nim. W czasie stanu wyjątkowego mogą występować pewne ograniczenia, z którymi nie mamy do czynienia w normalnej sytuacji. W czasie stanu wyjątkowego porządku na ulicach pilnuje wojsko, a w szczególnych sytuacjach żołnierze mogą użyć broni palnej.

Stan wyjątkowy a liczba zakażeń

W mediach pojawiły się ostatnio informacje, że stan wyjątkowy będzie wprowadzony, jeśli liczba dziennych zakażeń przekroczy 50 tysięcy. Jednakże Mariusz Błaszczak, szef MON na antenie jednej ze stacji radiowych zdementował informacje, jakoby taki plan miał być omawiany przez rząd.

Stan wyjątkowy. Kiedy może zostać wprowadzony?

Stan wyjątkowy może zostać więc wprowadzony w razie epidemii. Obecnie sytuacja w Polsce jest na tyle niespokojna, że politologowie wskazują, iż rząd może posunąć się do podjęcia takich kroków.

Stan wyjątkowy. Kto wprowadza stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy wprowadza prezydent Rzeczypospolitej na wniosek rządu. W rozporządzeniu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego musiałyby zostać zawarte:

 • przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego
 • czas trwania stanu wyjątkowego
 • obszar objęty stanem wyjątkowym
 • rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wyjątkowego

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego może zostać odrzucone przez Sejm. Art. 231 Konstytucji RP mówi jasno:

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Stan wyjątkowy w Polsce - ile może trwać?

Ile może trwać stan wyjątkowy w Polsce. Gdyby stan wyjątkowy został wprowadzony, mógłby trwać 90 dni. Jest jednak możliwość jego przedłużenia o 60 dni, ale taka decyzja musiałaby zapaść za zgodą Sejmu. Gdyby stan wyjątkowy został wprowadzony w Polsce dzisiaj, mógłby trwać do 26 stycznia 2021 roku. Gdyby natomiast zaistniała możliwość jego przedłużenia, mógłby trwać do 27 marca.

Koronawirus. Posłuchaj, co oznacza stan zagrożenia epidemicznego. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.

Stan wyjątkowy - zasady. Co wolno, a czego nie wolno?

Czego nie wolno w czasie stanu wyjątkowego?

W czasie stanu wyjątkowego obowiązuje zakaz:

 • organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
 • organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • strajków i innych form protestu
 • strajków i innych form akcji protestacyjnych rolników;
 • akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;
 • zrzeszania się

Inne restrykcje i zakazy w czasie stanu wyjątkowego

 • cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu (prasy);
 • kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich;
 • kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;
 • zagłuszanie nadawania lub odbioru przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

Ograniczenia w czasie stanu wyjątkowego

 • zmniejszenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
 • zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 • nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 • zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych;
 • ograniczenia obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej;
 • ograniczenia transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu morskim i śródlądowym;
 • ograniczenia funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (np. nakazanie wyłączenia urządzeń łączności);
 • ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni;
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej.

Stan wyjątkowy. Co wolno w czasie stanu wyjątkowego?

Stan wyjątkowy nie może ograniczyć ani wpływać na:

 • godność człowieka,
 • obywatelstwo,
 • ochronę życia,
 • humanitarnego traktowania,
 • ponoszenia odpowiedzialności karnej,
 • dostępu do sądu,
 • dóbr osobistych
 • sumienia i religii,
 • prawa petycji
 • praw do rodziny i dziecka
Express Biedrzyckiej - Gość: Marek Jakubiak: Stan wyjątkowy? Z Kaczyńskiego zrobiono by Jaruzelskiego