Miasto Wrocław po raz kolejny walczy ze szczurami. Uda się je pokonać?

2021-02-23 13:37 A.H
Deratyzacja Wrocław 1 marca
Autor: pixabay.com

Szczury chodzą własnymi... kanałami. I niestety nie tylko, dlatego 1 marca we Wrocławiu rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja, czyli proces usuwania gryzoni z przestrzeni miejskiej.

23 lipca 2020 r. Radni Miejscy przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów, długości trwania oraz obszarów na których prowadzone będą działania deratyzacyjne.

- Zgodnie z nowym Regulaminem obowiązkową deratyzację przeprowadza się trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia i dwukrotnie na pozostałym terenie miasta. Najbliższa deratyzacja rozpoczyna się 1 marca. Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni – tłumaczy Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia deratyzacji?

Obowiązek deratyzacji dotyczy właścicieli nieruchomości, w których znajdują się sklepy spożywcze, restauracje, budynki wielolokalowe, podwórka i wiaty śmietnikowe.

Zwalczanie gryzoni leży w obowiązku właścicieli nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Deratyzację należy przeprowadzać za każdym razem, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Kolejną zmianą w nowym regulaminie jest powiększenie obszaru obowiązkowej deratyzacji "letniej", który od północy ogranicza Odra, od południa linia ulicy Hallera i alei Armii Krajowej, od zachodu: Milenijna, Na Ostatnim Groszu i Klecińska, a obszar zamyka Las Rakowiecki i Stara Odra. Rejon ten został wyznaczony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Najważniejszymi zmianami w regulaminie, dotyczącym deratyzacji miasta, jest wydłużenie trwania procesu do miesiąca (wcześniej było to 2 tygodnie), zwiększenie obszaru, na którym jest wykonywana oraz wprowadzenie ww. dodatkowej deratyzacji w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni na terenie nieruchomości.

Jakim zagrożeniem są dla nas szczury?

- Są nosicielami wielu zarazków, zanieczyszczają moczek i kałem, zjadają bardzo duże ilości pokarmów i robią szkody architektoniczne – mówi Edyta Wincewicz z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.

- Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.

Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwa dostępność do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, należy stosować kilka prostych zasad:

- ograniczyć wyrzucanie jedzenia, 

- nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady, - dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarny, - utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym, - nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

W bieżącym roku usługą kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych planowane jest objęcie nieruchomości zlokalizowanych w rejonie osiedli: - Stare Miasto - obszar ograniczony rzeką Odrą, ul. Nowy Świat, ul. Białoskórniczą, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Oławską, ul. Świętej Katarzyny, pl. Nowy Targ i ul. Piaskową; - Przedmieście Świdnickie i Oławskie - obszar ograniczony ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicką, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta, ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego; - Nadodrze - obszar ograniczony ul. Drobnera, ul. Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ołbińską, ul. Krętą, ul. Słowiańską, ul. Jedności Narodowej, ul. Poniatowskiego i ul. Bema.

Informacje o obowiązkowej deratyzacji trafią też do mieszkańców.

Deratyzacja miasta potrwa do końca marca.

Raport z Anteny 23.02