Jest praca w więzieniach. Wakaty we Wrocławiu i Świdnicy. Ile można zarobić?

i

Autor: pixabay.com

Wiadomości

Jest praca w więzieniach. Wakaty we Wrocławiu i Świdnicy. Ile można zarobić?

2023-11-17 17:14

Trwa rekrutacja do Służby Więziennej we Wrocławiu i całym regionie. Jakie są aktualne oferty oraz zarobki funkcjonariuszy Służby Więziennej? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być strażnikiem więziennym? Sprawdzamy.

Praca w Służbie Więziennej nie należy do łatwych. Jest stresująca i polega nie tylko na pilnowaniu niebezpiecznych osób, ale ich resocjalizacji , organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych, zapewnianiu porządku w aresztach śledczych, czy dawaniu gwarancji osadzonym przestrzegania ich praw.

Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie w więziennictwie. Ile zarabia strażnik więzienny?

W Polsce Służbę Więzienną tworzy prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zgodnie z planem, w 2023 roku zatrudnionych w SW ma zostać minimum 1400 osób. Obecnie poszukiwani są m.in. strażnicy działu ochrony w aresztach śledczych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Świdnicy, Kłodzku, Dzierżoniowie, Wołowie, Brzegu, Bydgoszczy, czy Toruniu.

W ofertach pracy w Służbie Więziennej tylko w samym Wrocławiu wakaty są na stanowiska takie jak strażnik działu ochrony, lekarz POZ, młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny, czy młodszy wychowawca w dziale penitencjarnym.

Każda osoba zostają funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskuje stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie. Jak czytamy w jednej z ofert dotyczących strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu zainteresowani mogą liczyć na atrakcyjne warunki.

"Wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia" - informują pracownicy Służby Więziennej.

Dodatkowo funkcjonariusze mogą liczyć na tzw. trzynastkę, nagrody uznaniowe, zapomogi, czy nagrodę jubileuszową (o 20 latach służby to 75 proc. wynagrodzenia). Pracownikom należy się także zwrot kosztów dojazdu do służby. Po 25 latach służby mają możliwość przejścia na emeryturę.

Benefitów jest jednak więcej. Raz w roku funkcjonariusze SW dostają wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto oraz dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę. Ponadto przysługuje im prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (w 2023 roku ok. 62 500 zł netto). Poza tym po 2 latach służby przechodząc do służby stałej mają prawo do uzyskania zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto. Warto też dodać, że pracownik SW ma dodatkowy urlop – po 10 latach to 31 dni urlopu, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni.

Kto może zostać strażnikiem więziennym? Jakie są wymagania?

Funkcjonariuszem Służby Więziennej mogą zostać obywatele Polski, którzy:

  • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,-korzystają z pełni praw publicznych,
  • dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
  • dają rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

W czasie postępowania kwalifikacyjnego kandydat na funkcjonariusza musi przejść m.in. test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także test sprawności fizycznej.

Więcej informacji o rekrutacji i konkretnych ofertach pracy znajdziemy na stronie Służby Więziennej.

W tych dolnośląskich miastach mieszka najwięcej rozwodników. Tutaj rozwodzi się najwięcej par

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE