Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody

i

Autor: mat.prasowe

Czy Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody?

2023-02-14 8:00 Materiał sponsorowany

Dawne Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody. Miasto wystąpiło o to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a prezydent Wrocławia podpisał już wniosek. Obszar przyszłego rezerwatu obejmie ponad 750 hektarów! To teren tak duży, jak kilka parków Szczytnickich razem wziętych.

Wrocław chce utworzyć na dawnych Polach Irygacyjnych rezerwat przyrody i chronić 206 cennych, żyjących tam gatunków zwierząt oraz roślin. Dlaczego dawna naturalna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Wrocławia jest tak wartościowym przyrodniczo terenem? Wieloletnie użytkowanie Pól Irygacyjnych, jako oczyszczalni ścieków (do 2015 roku, kiedy to rozbudowano oczyszczalnię ścieków na Janówku) wykształciło na tym terenie szczególne zbiorowiska roślin, a także stworzyło korzystne warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt, w tym szczególnie dla ptaków.

Teren zbadali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i wskazali najlepszą koncepcję dla przyszłości i ochrony tego miejsca.

Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody

i

Autor: mat.prasowe
Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody

i

Autor: mat.prasowe

Dwuletnia inwentaryzacja pokazała, że na Polach Irygacyjnych występuje ponad 400 gatunków roślin i 180 gatunków zwierząt oraz około 70 zbiorowisk roślinnych. Spotkamy tu żurawie, które tworzą charakterystycznie odzywające się stado. Na wiosnę, wieczorem i nocą można usłyszeć derkacze. To gatunek ptaka, który przebywa w wysokiej trawie. Jego głos przypomina pocieranie grzebienia.

Spotkamy też różne płazy, a przede wszystkim zielone żaby, szare ropuchy czy kumaki oraz liczne stada saren i dzików.

– Na Polach rytm wyznaczy przyroda. Wyznaczone zostaną ścieżki spacerowe, które w okresie lęgowym mogą być czasowo zamykane – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Władze miasta chcą, aby rezerwat obejmował aż 750 hektarów tego terenu. Dodatkowo sporządzony ma być projekt uchwał ustanawiających użytek ekologiczny o powierzchni ok. 5 hektarów oraz pomniki przyrody, którymi zostaną grupy rosnących tam dębów. Projekty zostaną następnie złożone do Rady Miejskiej Wrocławia.

Już dziś zielone przestrzenie we Wrocławiu to w sumie ponad 10 tys. hektarów, czyli aż 41 proc. powierzchni miasta. Zdecydowana większość z tych terenów to m.in. parki, zieleńce czy zieleń nadrzeczna, które tworzą tzw. zieleń adaptacyjną, czyli pozytywnie wpływają na adaptację do zmian klimatu.

Pola Irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody

i

Autor: mat.prasowe
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE