Więcej Warszawiaków znajduje pracę! Jakie branże są najpopularniejsze?

2020-10-29 13:22 a.d.
Więcej Warszawiaków znajduje pracę! Jakie branże są najpopularniejsze?
Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. wyniosło 1086,9 tys. osób i było o 3,8 tys. osób, tj. o 0,4 proc. większe niż w sierpniu 2020 r. oraz o 4,3 tys. osób, tj. o 0,4 proc. większe niż we wrześniu 2019 r. - informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Więcej Warszawiaków znajduje pracę! Jakie branże są najpopularniejsze?  "W porównaniu z sierpniem 2020 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 1,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa(o 0,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,6 proc.), budownictwo oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (po 0,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych, informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 0,2 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji przemysł (o 0,4 proc.) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 0,3 proc.)" - wyliczył urząd.

Marta Gałuszewska znów zaskakuje! Tym razem jako Shakira