rachunki

i

Autor: Pxhere

Rok akademicki 2022/23 za pasem. Kto może dostać stypendium socjalne?

2022-09-09 17:50

Już wkrótce rozpocznie się rok akademicki 2022/23. Studenci standardowo będą mogli ubiegać się o kilka świadczeń, wśród których znajduje się między innymi stypendium socjalne. Jak je otrzymać i ile można dostać?

Nowy rok akademicki już za pasem. Z tego powodu postanowiliśmy przyjrzeć się warunkom przyznania oraz innym najważniejszym szczegółom, z którymi powinni zapoznać się ci, planujący ubieganie się o stypendium socjalne.

Czytaj również: Jest najgorzej od 30 lat, ceny wystrzeliły. Aby pomagać, sami potrzebują wsparcia

Stypendia dla studentów

Zgodnie ze stosowną ustawą, studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogę;
 • stypendium rektora;
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Jak dostać stypendium socjalne? Komu się należy?

Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada, że "wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się [...] przy uwzględnieniu dochodów osiąganych przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta".

Przy ustalaniu nie uwzględnia się natomiast:

 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (inne stypendia), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra) i art. 420 ust. 1 (własne stypendia uczelni),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile wynosi stypendium socjalne? Dla przykładu, przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego wskazali, że wysokość stypendium jest wyliczana według wzoru: kwota bazowa – dochód na osobę w rodzinie = wysokość stypendium. W roku akademickim 2021/22 stypendium socjalne wynosiło od 550 zł do 1350 zł, a stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - od 750 zł do 1550 zł

Z dokładnymi informacjami dot. stypendiów socjalnych warto oczywiście zapoznać się na stronie internetowej wybranej uczelni.

Wyprawka szkolna to horror! Ceny artykułów szaleją

ZOBACZ TAKŻE:

 1. Chodził po dachu lamborghini. Poszukuje go policja
 2. Elżbieta II była w Warszawie tylko raz. Zasadziła dąb pamięci
 3. Gdy dostali telefon, myśleli, że to żarty. Na przystanku znaleźli dwie świnki morskie
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE