Nielegalne reklamy w Warszawie

i

Autor: ZDM Warszawa

Z Warszawy

Nielegalne reklamy zalewają Warszawę. Wojnę wypowiedział im ZDM

2023-12-07 20:23

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o bilansie listopadowej kontroli dot. nielegalnych reklam w Warszawie. Łącznie w ubiegłym miesiącu przeprowadzono blisko 1 tys. interwencji, które doprowadziły do usunięcia 78 nieprzepisowych obiektów.

Nielegalne reklamy zalały Warszawę. Bilans listopadowej kontroli ZDM-u

Zarząd Dróg Miejskich, w ramach swoich kompetencji, stara się regularnie sprawdzać pasy drogowe w Warszawie. Pracownicy instytucji, oprócz dbania w ten sposób o bezpieczeństwo kierowców, sprawdzają także, czy wszelkie obiekty tam usytuowane, mają wymagane zezwolenia.

Najnowsza kontrola ZDM-u wykazała, że nie wszyscy stosują się do określonych procedur. Tylko w listopadzie przeprowadzono łącznie 982 interwencje, z których 514 dotyczyło bezpośrednio reklam. W wyniku tych działań udało się usunąć 35 z nich oraz 43 inne nielegalne obiekty.

Skutkiem kontroli było również wszczęcie 122 postępowań administracyjnych, których celem jest bezwzględne ukaranie właścicieli nieprzepisowych reklam i obiektów. W 106 przypadkach nałożono kary.

Kontrole ZDM-u ws. nielegalnych reklam. Jakie kary mogą czekać właścicieli?

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi.

Przykładowo: pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 mkw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

Gdzie trafiają usunięte reklamy?

Nielegalne nośniki, które zostały usunięte, trafiają do specjalnego magazynu. Tam czekają na właściciela, do którego ZDM kieruje prośbę o odbiór. Naliczane zostają wtedy też koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane od ZDM-u lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są utylizowane.

Rada Warszawy głosowała ws. Strefy Czystego Transportu - zobacz zdjęcia:

Świąteczne metro już jeździ! Wyjątkowy pociąg dla pasażerów