Najlepsze inwestycje na Pomorzu. Plebiscyt Inwestycja z perspektywą 2024

i

Autor: mat.prasowe/PAP

inwestycje

To najlepsze inwestycje na Pomorzu. Same perełki z regionu!

Dworzec, nowa linia tramwajowa, park czy całkiem nowe miejsca rekreacji. Każdy może wybrać jego zdaniem najlepszą inwestycję. Głosowanie internautów pomoże w wyborze najlepszego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską na Pomorzu.

Konkurs inwestycja z perspektywą 2024

Konkurs "Inwestycja z perspektywą" organizowany jest przez Serwis Samorządowy PAP. Wygrają samorządy, na których opis projektu zagłosuje najwięcej internautów w porównaniu do liczby mieszkańców (według stanu na 1 stycznia 2023 roku podanej przez Główny Urząd Statystyczny).

Do kiedy można głosować na konkurs Inwestycja z Perspektywą 2024?

Głosowanie konkursowe potrwa do poniedziałku, 19 lutego, do godz. 12.00.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas konferencji "20 lat Polski w Unii Europejskiej", która planowana jest na 24 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Trzy inwestycje z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzone statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Reportaż wideo z tej wizyty zostanie opublikowany na stronach PAP.

Poniżej przedstawiamy wszystkich nominowanych z Pomorza:

Gdańsk budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdańsk, w dzielnicy Ujeścisko. Na obszarze inwestycji przeważały tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz tereny niezagospodarowane.

Planowana inwestycja w swoim zakresie była spójna z polityką przestrzenną miasta Gdańsk, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańsk zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. Planowane przedsięwzięcie było zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zakładana całkowita powierzchnia inwestycji wynosiła ok. 2 ha. Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej poprzez rozwój sieci tramwajowych i systemu informacji pasażerskiej oraz ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez działania przyczyniające się do spadku emisji substancji szkodliwych do atmosfery - służy temu rozwój sieci połączeń tramwajowych. Nowa inwestycja stała się odpowiedzią na potrzeby rozwojowe mieszkańców południowych dzielnic Gdańska. Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej połączyła ze sobą dzielnice Gdańska - Piecki Migowo i Chełm (przez Ujeścisko - Łostowice). Na budowę linii tramwajowej w Nowej Warszawskiej należy spojrzeć pod kątem pozostałych inwestycji zrealizowanych przez Miasto Gdańsk w ostatnim dziesięcioleciu.

Zakres inwestycji Budowa Nowej Warszawskiej w Gdańsku została zrealizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A (GPKM IVA), który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014 - 2020.

Zakres inwestycji poza budową linii tramwajowej obejmował również:

• przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla• montaż ponad 110 słupów trakcyjnych• utworzono nowy przystanek tramwajowy na skrzyżowaniu Nowej Warszawskiej, Łódzkiej z al. Havla.• Skrzyżowanie ww. zyskało nietypowe rozwiązanie - zdecydowano się na budowę trzech torów. Dzięki temu pojazdy nie będą stały w tramwajowym korku.• przebudowę przystanku tramwajowego „Przemyska" z dopuszczeniem ruchu autobusowego tzw. PAT

Poza budową linii tramwajowej w Nowej Warszawskiej, zakres Projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A" obejmował budowę linii tramwajowej wraz z drogą oraz parkingami Park 8( Ride i Bike & Ride w ul. Nowej Bulońskiej Północnej, przebudowę istniejącej infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej (trasa tramwajowa prowadząca na Stogi), zakup i montaż 64 nowych wiat przystankowych, zakup i montaż 84 nowych tablic informacji pasażerskiej oraz zakup 19 szt. taboru tramwajowego.

Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku stanowiła jedno z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w Gdańsku. Udział środków własnych Gminy Miasta Gdańska stanowił ok 30% w całym koszcie inwestycji. Dzięki pozyskaniu na realizację inwestycji dofinansowania UE (43 712 220 zł) inwestycję udało się zrealizować w tym trudnych okresie gospodarczym.

Materiały prasowe Nowa Warszawska

i

Autor: PAP

Gmina Puck - kompleksowe wsparcie seniorów

Gmina Puck dzięki wsparciu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 realizowała projekt pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”.

Był to projekt partnerski, prowadzony przy współpracy z  Miastem Puck, Gminą Władysławowo, Gminą Kosakowo oraz Fundacją Phenomen. Projekt realizowany był w okresie 01.12.2020 r. -30.11.2023 r.  Jednym z celów projektu było powstanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów zamieszkujących Gminę Puck. W  ramach prac budowlano – remontowych nastąpiła adaptacja budynku po starej szkole podstawowej w Celbowie. Oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pobytu nastąpiło w listopadzie 2021 r.. Pomimo zakończenia realizacji projektu w Dziennym Domu Pobytu nadal prowadzone są zajęcia opiekuńcze i terapia zajęciowa dla seniorów, a placówka ma w planach poszerzenie zakresu swojej działalności.

Zadaniem placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia dla seniorów powyżej 60 roku życia, przez 8 godzin dziennie oraz ich aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Dzienny Dom Pobytu zapewnia 30 miejsc opieki dziennej oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie w toaletach. W budynku powstały sale warsztatowe i rekreacyjne, w których seniorzy spełniają swoje potrzeby społeczne, mogą  uzyskać pomoc w codziennych czynnościach, czy też skorzystać z  terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, rowery gimnastyczne, piłki sensoryczne, drabinki itp.). Seniorzy dodatkowo biorą udział w zajęciach warsztatowych – m.in. plastycznych, zajęciach ruchowych z terapeutą. Mogą także skorzystać z konsultacji z pielęgniarką oraz w razie potrzeby uzyskać konsultację lekarską.

Wykwalifikowana kadra pracowników dba o to, by każdy z seniorów korzystających z usług Dziennego Domu Pobytu czuł się zaopiekowany, spełnione zostały jego podstawowe potrzeby społeczne i zdrowotne. Gmina Puck zapewnia Seniorom codzienny dojazd do placówki i powrót do miejsca zamieszkania, a także całodzienne wyżywienie. Dodatkowo zagospodarowany został teren wokół budynku. Powstała tam m.in. siłownia zewnętrzna z urządzeniami wspierającymi rehabilitację i aktywność fizyczną seniorów oraz strefa odpoczynku na świeżym powietrzu.

W ramach projektu powstała także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzona przez Fundację Phenomen, a także Kluby Seniora w partnerskich gminach oraz pięć Klubów Seniora w Gminie Puck – w Osłoninie, Leśniewie, Połczynie, Strzelnie i Sławutowie.

Wartość całego projektu  to 12 249 841,15 zł z czego 11 637,349,09 zł stanowi dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Gminę Puck stanowi 7 270 682,91zł, z czego dofinansowanie wynosi  6 839 361,83 zł.

Projekt w 2022 roku zyskał uznanie i otrzymał nominację w prestiżowym plebiscycie „Pomorskie Sztormy” organizowanym od 17 lat przez Gazetę Wyborczą przy patronacie Samorządu Województwa Pomorskiego. W plebiscycie nominowane zostały osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które znacząco przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców Pomorza. Dzięki uznaniu kapituły plebiscytu oraz mieszkańców województwa pomorskiego, Gmina Puck otrzymała statuetkę w kategorii Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki.

Materiały Prasowe Gmina Puck

i

Autor: PAP

Miasto Puck: przebudowa i przebudowa portu w Pucku

Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich turystycznych i żeglarskich to projekt podzielony na dwa etapy. W lipcu 2023 r. oddano do użytku jej pierwszy etap, dzięki któremu Puck zyskał m.in. falochron, pomost i nowe nabrzeże.

ETAP I zrealizowany został przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zrealizowanych w pierwszym etapie budowy prac miasto Puck zyskało: 

  • Falochron Północny o długości ok. 200 m oraz narzut kamienny dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem. Na falochronie poza możliwością cumowania, zainstalowane zostały także elementy małej architektury, które służą nie tylko żeglarzom, ale także mieszkańcom i turystom, którzy odwiedzają wybudowaną infrastrukturę; 
  • pomost o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi, który umożliwi cumowanie nawet 98 jednostkom. Na pomostach zainstalowane zostały postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi; 
  • nowe nabrzeże, stanowiące nasadę zaplecza portu. Na nabrzeżu znajduje się ciąg pieszo-jezdny prowadzący do pomostu oraz zjazd dla osób z niepełnosprawnością. Na całym nabrzeżu zainstalowano ławki. Dodatkowo w okresie letnim infrastruktura nabrzeża służy jako przestrzeń do wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasto. 
  • Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększyła się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. 

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wartość robót budowlano-montażowych wynosi 38 837 393,22 zł 2. 

Wpływ inwestycji na lokalną społeczność 

Miasto Puck to mała miejscowość leżąca nad Zatoką Pucką licząca około 10 000 mieszkańców. Do tej pory infrastruktura portowa w mieście składała się z portu jachtowego, który zapewniał miejsce około 70 jednostkom oraz portu rybackiego. Zapewnienie interesującej, nowej infrastruktury portowej znacznie wpłynęło na lokalną społeczność przede wszystkim poprzez rozwój oferty turystycznej, który jest niezwykle istotną kwestią, dla tak atrakcyjnie położonego miasta, jakim jest Puck. 

Spełnianie potrzeby rozwoju turystycznego w dużym stopniu warunkuje rozwój gospodarczy miasta poprzez zachęcanie inwestorów oraz przedsiębiorców do zakładania swoich biznesów w mieście. Pozwala także na rozwój oferty prywatnych kwater, co przyczynia się do wzbogacania się mieszkańców, a to natomiast wpływa na podwyższenie ich poziomu życia. W latach poprzedzających otwarcie mariny widoczne było także zwiększone zainteresowanie deweloperów, które zaowocowało wybudowaniem nowych osiedli. 

Już w pierwszych miesiącach po otwarciu nowej infrastruktury w miejscu jej powstania zwiększyła się liczba turystów oraz mieszkańców regularnie z niej korzystających. Puck staje się pięknym, ciekawym miastem, które dzięki wyjątkowemu położeniu zachęca do odwiedzenia, a także do życia w nim. Dzięki inwestycji miasto nieustannie zyskuje na popularności turystycznej, ale co najważniejsze, zwiększyło się bezpieczeństwo żeglowania po akwenie Zatoki Puckiej.

Rumia: Rewitalizacja Góry Markowca

Zjeżdżalnia terenowa, amfiteatr, platforma widokowa, plac linowy - to niektóre tylko elementy rewitalizacji Góry Markowca w Rumi. Dzięki inwestycji zrealizowanej z udziałem funduszy UE powstało miejsce, gdzie można teraz nie tylko aktywnie spędzić czas, ale poznać również historię tego miejsca i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Góra Markowca to najwyższy szczyt w Rumi. Miejsce pełne historii. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą już z wczesnej epoki żelaza. Charakterystyczne wzniesienie było atrakcyjnym miejscem do zasiedlania także w kolejnych wiekach, o czym świadczą m.in. fragmenty średniowiecznej ceramiki.

Wśród miłośników historii Góra Markowca znana jest jednak przede wszystkim ze względu na ważną rolę, jaką odegrała w czasie II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku była centralnym punktem tzw. Reduty – strefy obrony zorganizowanej na wzgórzach wokół Doliny Zagórskiej Strugi przez Wojsko Polskie.

Dla mieszkańców, to miejsce jednak kojarzy się z różnego rodzaju aktywnościami: spacerami, piknikami, zjazdami na sankach, czy nartach. Wszystkim marzyło się, aby ten teren został uporządkowany.

Inwestycja powstała w ramach rewitalizacji Zagórza - dzielnicy Rumi, na którą przeznaczono 28 mln zł (13 mln zł to unijne dofinansowanie). 

W ramach prowadzonych prac powstały:

ZJEŻDŻALNIA TERENOWA Z PLACEM REKREACYJNYM

Na zdobywców czeka kilkumetrowa zjeżdżalnia na zboczu góry, która pozwoli poczuć najmłodszym wiatr we włosach… i przedsmak tego, co czeka na nich na samym szczycie!

AMFITEATR

Kulturalno-rozrywkowa odsłona Góry Markowca: plenerowa scena z widokiem na miasto, siedziska zatopione w zboczu góry.

POMOST WIDOKOWY

Po lepszy widok warto wejść wyżej. Kilkudziesięciometrowy, lekko wysunięty pomost położony nad amfiteatralną sceną będzie dobrym przystankiem w drodze na szczyt, który pozwoli dokładniej przyjrzeć się m.in. Zagórzu i panoramie Trójmiasta z Zatoką!

PLATFORMA WIDOKOWA

Tuż nad wschodnią polaną można złapać oddech i przyjrzeć się panoramie miejskiej doliny oraz zrewitalizowanej przestrzeni Zagórza z naturalnego tarasu

PLACYKI REKREACYJNE

Miejsca stworzone do odpoczynku na świeżym powietrzu, z widokiem na okolicę. Ławki, siedziska, przestrzeń do małego pikniku lub rozmów i spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Są ulokowane zarówno na zboczach, jak i w pozostałościach po dawnych fortyfikacjach.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Sportowe oblicze szczytu. Amatorzy wspinaczki mogą poczuć się tutaj jak na kilkunastometrowej, skalnej ścianie w górach.

WIEŻA WIDOKOWA

To trzeba zobaczyć – niesamowity widok na panoramę Rumi, Gdyni, pradolinę Redy i Zatokę Gdańską oraz leśne wzgórza Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jeśli dopisze pogoda, na horyzoncie pojawi się nawet Półwysep Helski! Szczyt wieży sięga ponad korony drzew i 20 metrów nad naturalny wierzchołek Góry Markowca.

PARK LINOWY

Miejsce dla młodszych zdobywców Góry – specjalny trawers linowy, który przetestuje zwinność i zręczność dzielnych odkrywców. Jeśli to za mało, wyjątkowych emocji doda jeszcze kilkunastometrowy zjazd tyrolką na wyższym poziomie!

STANOWISKA FORTYFIKACJI

Historyczna część Góry Markowca – zachowane elementy stanowiska kierowania ogniem przeciwlotniczym i schronu z czasów II wojny światowej. Najważniejszych informacji o dziejach tych konstrukcji można zaczerpnąć z kilku tablic informacyjnych.

MINI TRASA ROWEROWA

Opcja dla tych, którzy szczyt zdobywają na rowerze i chcą zasmakować emocji rodem z kolarstwa górskiego. Dwa szybkie, terenowe podjazdy i zjazdy będą ciekawą odskocznią od spokojnej ścieżki, która prowadzi rowerzystów na Górę.

STOJAKI ROWEROWE

W tych miejscach bezpiecznie pozostawisz rower, aby udać się do wszystkich miejsc dostępnych na szczycie Góry lub na przykład odpocząć na jednej z dostępnych ławek.

Starogard Gdański: budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego

Integracyjny węzeł komunikacyjny w Starogardzie Gdańskim został zrealizowany w ramach zadania pn.  „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rejon dworca i Alei Wojska Polskiego to jeden z najstarszych obszarów Starogardu Gdańskiego. Przed rewitalizacją stanowił najbardziej zaniedbany teren w mieście. Zabudowania dworca kolejowego w stolicy Kociewia pochodzą z 1870 r. Wybudowanie dworca, a tym samym włączenie Starogardu w obręb pruskiej sieci kolejowej zapoczątkowało nową epokę w dziejach miasta. Dzięki temu Starogard znalazł się na bardzo ważnej w ówczesnym układzie komunikacyjnym trasie kolejowej, co nie mogło pozostać bez istotnego wpływu na dalszy rozwój miasta i nadal odgrywa niezwykle ważną rolę komunikacyjną.

Budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego w Starogardzie Gdańskim dała zarówno budynkom jak i całemu obszarowi nowe życie i nowy wygląd. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2017 r. i trwały 19 miesięcy.

Inwestycja z jednej strony ma ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców tu i teraz.  Z drugiej strony odrestaurowany dworzec, nowoczesny system informacji pasażerskiej, jak i cała okoliczna infrastruktura, ułatwiająca komunikację miejską, służyć ma przyszłym planom PKP PLK, uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych Starogardu Gdańskiego z Trójmiastem.

Nowoczesny węzeł przesiadkowy, którego celem jest integracja różnych środków transportu zbiorowego, poprawił też jakość poruszania się po mieście i poza jego granice. Przebudowa sąsiadujących z dworcem ulic, chodników, traktów spacerowych przyczyniła się do likwidacji problemu zatorów drogowych, odciążyła ruch samochodowy, a tym samym znacząco skróciła czas podróży i zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Zmodernizowana przestrzeń nabrała nowej jakości wizerunkowo - funkcjonalnej. Stała się bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla mieszkańców, zwłaszcza Aleja Wojska Polskiego. Ten najstarszy w mieście deptak spacerowy odzyskał swoją dawną świetność. Zaprojektowany w duchu nowoczesnych trendów architektonicznych, pozbawiony barier, stał się miejscem relaksu i integracji lokalnej społeczności w tym międzypokoleniowej. Nocą drogę rozświetla blisko 50 latarni, co buduje niepowtarzalny klimat miasta po zmroku, dodając mu wyjątkowego uroku.

Dotychczasowy zaniedbany i zniszczony dworzec PKP po renowacji stał się perełką architektoniczną Pomorza i piękną wizytówką Starogardu Gdańskiego, której żaden starogardzianin się nie powstydzi. Dla przyjezdnych i turystów, którzy nigdy wcześnie w Starogardzie Gdańskim nie byli, jest dodatkową atrakcją, zachęcająca do zwiedzenia reszty miasta.

Wreszcie zakup 11 nowych, niskoemisyjnych i ekologicznych autobusów miejskich zwiększył zasięg osób korzystających ze środków komunikacji publicznej oraz bezpośrednio wpłynął na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście. Ogólnie mówiąc realizacja inwestycji, polegająca w duże mierze na rewitalizacji jednej z najbardziej zaniedbanych obszarów miasta, pozytywnie wpłynęła na podniesienie jakości, spójności i sprawności transportu zbiorowego oraz wizerunek miasta, czyniąc Starogard Gdański miastem bardziej interesującym pod względem gospodarczym dla nowych inwestorów oraz mieszkańców poszukujących możliwości rozwoju.

Integracyjny węzeł komunikacyjny w Starogardzie Gdańskim

Wartość całego projektu – 42 591 800,00 zł. Koszty kwalifikowane 39 568 826,85 zł Dofinansowanie z UE – 33 633 352,67zł (85% wartości kosztów kwalifikowanych)

Inwestor: Gmina Miejska Starogard GdańskiWykonawca: STRABAG S.A.

Powierzchnia terenu objętego rewitalizacją: 21 ha

Zakres prac projektowych: •    przebudowa zespołu budynków dworca kolejowego wraz z jego zagospodarowaniem i odrestaurowaniem; •    rozbudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Gdańską, Małgorzaty Hillar, Kolejową, Nowoprojektowaną, Al. Wojska Polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą; •    budowa dworca autobusowego; •    budowa ronda na  skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z ul. Grunwaldzką •    budowa miejsc postojowych i parkingowych oraz zatok parkingowych typu Kiss&Ride, Bike&Ride i Park&Ride; •    wprowadzenie nowoczesnego system informacji pasażerskiej; •    budowa dwóch stacji do elektrycznego ładowania pojazdów: •    zakup 11 energooszczędnych niskopodłogowych autobusów miejskich.

Inwestycja Perspektywy 2024 Dworzec integracyjny w Starogardzie Gdańskim

i

Autor: mat.prasowe

Starogard Gdański: Modernizacja Parku Miejskiego

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim to jeden z trzech elementów projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”. Projekt realizowany przez Gminę Miejską Starogard Gdański w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, wspólnie z Gminą Starogard Gdański i Nadleśnictwem Starogard.

Wartość rewitalizacji parku miejskiego – 7 936 408 złDofinansowanie z UE – 5 555 485 złWartość całego projektu – 12 786 873 złDofinansowanie z UE – 7 238 224 zł

Inwestor: Gmina Miejska Starogard GdańskiWykonawca: ECOZET Kaliska KoscierskieRealizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres inwestycji:- przebudowa infrastruktury podziemnej- budowa ścieżek spacerowych- remont umocnień brzegu rzeki Wierzyca- przebudowa mostu od ul. Chojnickiej- budowa nowej fontanny i tężni solankowej- instalacja obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,- budowa instalacji oświetleniowej terenu,- wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne- wprowadzenie różnorodnych nasadzeń roślinnych o bogatym składzie gatunkowym- budowa placu zabaw, wodnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej- budowa wybiegu dla psów

Park Miejski w Starogardzie Gdańskim jest rozległą wyspą zieleni opasaną łagodnym nurtem rzeki Wierzycy. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odnowionego Rynku. Wspólnie tworzą nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, z której chętnie korzystają mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz turyści, odwiedzający stolicę Kociewia. To znakomite miejsce do spacerowania, relaksu pośród zieleni czy wypoczynku z dziećmi.Park ma blisko 100lat. Dawniej był podmiejskim stawem, powstałym po spiętrzeniu wód na potrzeby młynów miejskich Dzisiaj znajduje się tam kilka osobliwości miejskich splatających legendy miejskie z historią miasta. M.in.  Wierzyczanka - tajemnicza nimfa wodna, pradawna opiekunka Wierzyczan – pierwszych mieszkańców krainy. Jej pomnik znajduje się na przecięciu dwóch głównych traktów spacerowych północ-południe i wschód-zachód, na reprezentacyjnym placyku widokowym, gdzie malowniczo komponuje się z widokiem na Kościół św. Mateusza.

Modernizacja Parku trwała dwa lata. Zakończyła się w 2019 roku. Wykonawca przebudował infrastrukturę podziemną oraz przebudował alejki spacerowe, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu park stał się bardziej dostępny i funkcjonalny. W miejsce niepraktycznej fontanny powstała podświetlana fontanna posadzkowa, która dodała przestrzeni uroku. Miejsce wodnych zabaw współgra z sąsiadującą z nim tężnią solankową. Istotnym elementem tej modernizacji był też remont umocnień brzegu rzeki Wierzycy na całej długości jej przebiegu przez park. Wykonawca wybudowała też po niedostępnej do tej pory stronie rzeki – ścieżkę spacerową wzdłuż zabytkowych murów obronnych miasta, umożliwiając odwiedzającym spacer po tej części parku. Wykonawca oczyścił wewnętrzny staw i zlikwidował okalające go murki, a nad wodą pojawił się drewniany podest widokowy i fontanna tryskająca. Z podestu można podziwiać pływające po stawie kaczki i łabędzie. Zieleń na terenie parku została uporządkowana i urozmaicona. Pojawiły się tam nowe drzewa, krzewy i mnóstwo kwiatowych rabatek. Zostało wykonane ponad 190 szt. nasadzeń drzew i około 33 000 nasadzeń krzewów i bylin. Park został wyposażony w nową małą architekturę innowacyjne tzw. inteligentne  oświetlenie nadążane oraz monitoring.

Po modernizacji stał się centrum życia społecznego, miejscem integracji społecznej i międzypokoleniowej. Terenem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów, który stanowi jedną z ważnych atrakcji turystycznych, m.in. ze względu na nowe funkcje - w tym edukacyjną. Dzięki modernizacji zdegradowana przestrzeń parku uzyskała nowy wizerunek o bardziej funkcjonalnym charakterze. Znacząco podniosła jakość życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego, dając im łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju walorów przyrodniczych. Poprawiła też ogólny wizerunek miasta, pozytywnie oddziaływająca na miejski krajobraz.

Inwestycja Perspektywy 2024 Park Miejski w Starogardzie Gdańskim

i

Autor: mat.prasowe

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Jak zagłosować w plebiscycie na Inwestycję z Perspektywą 2024?

Lista projektów dostępna w serwisie samorządowym PAP-u. Wystarczy wybrać projekt i zagłosować jednym kliknięciem.

Serwis Samorządowy PAP realizuje konkurs w ramach projektu „20 lat w Unii Europejskiej. Parlament Europejski a życie Polaków” współfinansowanego przez Parlament Europejski.

Pomorskie. Nowe pociągi w Trójmieście. IMPULSY na trasie