Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022 - znane są już terminy

i

Autor: pixabay

Terminy rekrutacji do szkół średnich 2021/2022. Od kiedy można składać wniosek o przyjęcie? Kiedy zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i przyjętych uczniów? Minister edukacji zdradził szczegóły rekrutacji

2021-02-04 14:07

Wiadomo już, jak będzie przebiegać rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało pod koniec stycznia terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Minister edukacji zdradził szczegóły rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022. Sprawdź:

 • Od kiedy i do kiedy będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły?
 • Kiedy zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i przyjętych uczniów?
 • W jakich terminach trzeba będzie składać wymagane dokumenty?
 • Co zrobić, jeśli dziecko nie dostanie się do wybranej szkoły?
 • Kiedy będzie nabór uzupełniający?

Nie przegapcie ważnych terminów!

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W jakim terminie?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem

 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego,
 • oddziału międzynarodowego,
 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz
 • do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

W jaki terminie należy złożyć zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty?

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć

 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Kiedy ogłoszą listy zakwalifikowanych i przyjętych uczniów?

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. W jakim terminie? Jakie dokumenty złożyć?

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:

 • także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Odmowa przyjęcia do szkoły. Postępowanie odwoławcze

Co zrobić, jeśli dziecku nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół?

 • Do 5 sierpnia 2021 r. uczeń ma czas na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 • Komisja ma 3 dni na uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 • Uczeń, po od otrzymania uzasadnienia, ma do 3 dni od tego momentu na wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Nabór uzupełniający do szkół średnich. Termin, niezbędne dokumenty

Kurator oświaty 3 sierpnia 2021 opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Wówczas rozpoczyna się postępowanie uzupełniające.

Należy złożyć wniosek do wybranej szkoły wraz  z dokumentami (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty).

Co jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu uzupełniającym?

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE