rada rodziców

i

Autor: pixabay

edukacja

Ten temat pojawia się w każdej szkole: na co idą pieniądze z Rady Rodziców? Składka budzi wiele wątpliwości

To prawdziwy fenomen w polskiej edukacji. Choć rodzice zastanawiają się, na co idą pieniądze z Rady Rodziców, a składki są nieobowiązkowe w wielu placówkach udaje się poprawić ofertę edukacyjną dla dzieci w placówce.

Rada Rodziców i komitet rodzicielski, co to za składki?

Szkoły w całej Polsce działają w oparciu o ścisłe przepisy. Zgodnie z nimi w każdej placówce publicznej powinna działać Rada Rodziców. Przedstawiciele rodziców opiniują plany dyrekcji, oraz jako jedyny organ mają prawo do prowadzenia zbiórek oraz zbierania składek na konto, które jest niezależne od budżetu szkoły. Czemu ma to służyć i do czego właściwie są potrzebne pieniądze z rady rodziców?

Rada Rodziców czy jest obowiązkowa?

Jak wynika z zapisów ustawy, rada musi reprezentować ogół rodziców, dlatego też wybierana jest corocznie, najczęściej na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Przedstawiciele wszystkich oddziałów w szkole lub przedszkolu mają określone kompetencje. Nie jest obowiązkowe uczestniczenie w działalności rady, obowiązkowe nie jest też płacenie składek (tak zwany komitet rodzicielski czy składka na radę rodziców).Rada rodziców ma prawo także wpływać na program wychowawczy danej placówki, który ustalany jest wspólnie z radą pedagogiczną. Może wydawać opinię i kontrolować plan finansowy przedstawiany przez dyrekcję. Ma także możliwość regulowania życia szkolnego poprzez np. ocenę pracy nauczycieli. Rada rodziców wyraża również zgodę na proponowany przez dyrektora sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego (np. zajęcia na basenie).

Kompetencje Rady Rodziców:

Do zadań Rady Rodziców w szkole lub przedszkolu należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora,
 • prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 • prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,
 • prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju,
 • prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring).

W praktyce rada rodziców może zainicjować zmiany w jadłospisie placówki, wybierać płatne zajęcia dodatkowe dla uczniów, zbierać fundusze.

Składki na komitet rodzicielski - czy są obowiązkowe?

Czy składka na Radę Rodziców (komitet rodzicielski) jest obowiązkowa? Zgodnie z założeniami ustawodawcy - nie jest obowiązkowa, a jej wysokość jest dowolna. Zarówno więc składka oraz wysokość komitetu rodzicielskiego jest dobrowolna. Rada rodziców może również zbierać fundusze nie tylko comiesięcznymi składkami, ale też organizując kiermasze okolicznościowe, loterie czy inne wydarzenia przy okazji których prowadzona jest zbiórka. Rodzice mogą prowadzić wszelkie działania zmierzające do nakłaniania do płacenia składki na Radę Rodziców. Mogą więc namawiać.

Na co idą pieniądze na Radę Rodziców?

Komitet rodzicielski czyli wszystkie składki oraz dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców muszą zostać przeznaczone na wspieranie działalność szkoły. W jaki sposób się to realizuje? Najczęściej z zebranych pieniędzy fundowane są nagrody lub stypendia dla najlepszych uczniów, mogą to być również szkolenia dla nauczycieli, pomoce plastyczne (te szczególnie dotyczą młodszych dzieci), doposażenie sal w nowoczesne sprzęty jak na przykład ekrany multimedialne. Ze składek organizowane są również aktywności dla uczniów lub przedszkolaków:

 • wycieczki
 • warsztaty
 • występy artystyczne
 • imprezy okolicznościowe (dyskoteki, bal karnawałowy)
 • prezenty z okazji mikołajek, Dnia Dziecka czy Dnia Chłopaka.

 Rada Rodziców nie może finansować remontów placówek - to leży w kompetencji organu prowadzącego, czyli najczęściej władz samorządowych.

Czy trzeba płacić składki na komitet?

Co do zasady składki są dobrowolne, jednak w szkołach, gdzie aktywność Rady Rodziców jest duża i widoczne są działania - dopłaty do wycieczek, prezentów i warsztatów rodzice płacą składki regularnie w niemal stu procentach. Są placówki, gdzie składki nie są zbierane a działalność rady jest mocno ograniczona ze względu na brak środków. Warto więc w nowej szkole zorientować się na co idą składki na komitet i wtedy podjęć decyzję, czy chcemy wspierać te działania i czy popieramy aktywności proponowane przez radę. 

Komitet rodzicielski a Rada Rodziców

Składki pobierane na poczet działalności Rady Rodziców, z których musi się ona rozliczyć są często nazywane komitetem rodzicielskim lub po prostu "komitetem". Wszystkie fundusze: czy z dobrowolnych składek, wpłat czy zbierane przy okazji zbiórek i kiermaszów muszą być przeznaczone na działalność wspierającą szkołę. Jeśli rodzic ma wątpliwości na co idą pieniądze z Rady Rodziców, może poprosić o przedstawienie planu finansowego rady lub przejrzeć sprawozdania finansowe z poprzednich lat. Wydatkowanie pieniędzy musi być transparentne dla wszystkich rodziców.

GALERIA: Jak oszczędzać pieniądze na jedzeniu?

Pomorskie. Top of the Top Sopot Festival 2023
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE