Oświadczenia majątkowe posłów

i

Autor: PAP

pieniądze

Takich oświadczeń majątkowych w polskim Sejmie jeszcze nie było. Nowa waluta w dokumentach posłów

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, które - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - muszą oni składać m.in. na początku kadencji. Zbieramy kilka zaskakujących ciekawostek!

Oświadczenia majątkowe posłów

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Majątek Sławomira Mentzena. Milioner bitcoinowy

Sławomir Mentzen w swoim oświadczeniu majątkowym podał zwrotne sumy. W dokument wpisał ponad 702 tysiące złotych, 15 tysięcy euro, 1,5 tys. dolarów amerykańskich, 165 funtów brytyjskich oraz 33,7 bitcoina o wartości niemal 4,9 mln zł.

Majątek posłów ujawniony

Wśród posiadanych papierów wartościowych lider Konfederacji wymienił akcje Mirbudu, Figene Capital oraz Pure Biologics. Sławomir Mentzen jest też według oświadczenia współwłaścicielem kilku nieruchomości (małżeńska wspólność majątkowa). W oświadczeniu majątkowym wymienione zostały: dom o powierzchni 370 m2 o szacowanej wartości 3,5 mln zł, dom o powierzchni 125 m2 o wartości 875 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 107 m2 o wartości 750 tys. zł. Jako "inne dochody" wymienione zostały: dochód ze sprzedaży bitcoinów (5323 zł) oraz dochód z powtarzalnych świadczeń pieniężnych na rzecz Kancelarii Mentzen SKA (71,5 tys. zł).

Sławomir Mentzen poinformował również o zawieszonej jednoosobowej działalności gospodarczej, która przyniosła mu wcześniej stratę w wysokości 57,9 tys. zł (przychód wyniósł 0 zł).Lider Konfederacji wpisał do oświadczenia także dwa kredyty: w ING (do spłaty 961 tys. zł) oraz w PKO (do spłaty 317 tys. zł).

Oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni

1 grudnia opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Znamy więc majątek Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu zadeklarował w oświadczeniu, że posiada oszczędności w wysokości 28,9 tys. zł, 21,5 tys dolarów i 13,02 tys euro. Hołownia zadeklarował również, że posiada papiery wartościowe jednostki Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI/ PKO TFE na kwotę 57 047,64 zł.Z oświadczenia majątkowego marszałka Sejmu dowiadujemy się także, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni 254,19 m kw., działki o powierzchni 1584 m kw. Hołownia określił szacowaną wartość nieruchomości na 2 mln 898 tys. zł.

Kolejne nieruchomości Hołowni to mieszkanie 64,51 m kw. o wartości 1,62 mln zł. Nieruchomości te stanowią współwłasność małżeńską. Hołownia jest też właścicielem "siedliska wiejskiego", w skład którego wchodzą nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane o powierzchni 1,65 ha o szacowanej wartości 554 tys. 100 zł.

Z oświadczenia dowiadujemy się także, że marszałek prowadził jednoosobową działalność gospodarczą - została zamknięta 30.06.2023 - z której osiągnął dochód w wysokości 240 483 zł i 47 gr.

Majątek posłów - co niecodziennego posiadają?

Hołownia posiada także ikonę - której wartość wycenił na 20 tys. zł oraz "obraz współczesny" warty 12 tys. zł. Do tego kredyt na plisko 1,5 miliona.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska jest skromne. Donald Tusk zgromadził oszczędności w walucie polskiej w wysokości 112 tys. zł, a w walucie obcej - 285 tys. euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie jest to ok. 1,2 mln zł).

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podał także w zasobach pieniężnych w dziale papiery wartościowe, że posiada polisę na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł oraz dwie polisy na życie i dożycie Allianz każda o wartości 70 tys. zł.W miejscu dochodów za 2022 rok Donald Tusk wymienił w swoim oświadczeniu majątkowym:

 • emeryturę (z Belgii) 1515,03 zł, 
 • z tytułu odsetek z oszczędności - 175 zł, 
 • prawa autorskie - 177 791 zł, 
 • emeryturę z ZUS - 52 210,08 zł, 
 • prawa w EPP - 331 458,68 zł, 
 • prawa autorskie (za granicą) - 1145,53 zł,
 • emeryturę z Komisji Europejskiej - 65 000 euro (po przeliczeniu ok. 281 tys. zł).

Donald Tusk w oświadczeniu nie wykazał żadnych nieruchomości. Widnieje tu adnotacja "nie dotyczy". Były premier wskazał jednak zegarek o wartości powyżej 10 tys. zł (Grand Seiko GMT z 2016 r.).

Oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki nie wykazuje w swoim oświadczaniu wykazał długą listę instytucji na które przekazał darowizny. To najbardziej rozbudowana część oświadczenia. 

Szef rządu w nowym oświadczeniu majątkowym - opublikowanym na stronie internetowej Sejmu - wykazuje kilka nieruchomości

 • dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości 1,9 mln zł
 • dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych z działką i zabudową (ok. 3,5 mln zł) oraz niespełna 73-metrowe mieszkanie o wartości 1,1 mln zł.
 • 50 proc. własności segmentu (szeregówki) o powierzchni około 180 metrów kwadratowych. Wartość: ok. 600 tys. zł.
 • działkę rolną o powierzchni 2 ha. Przybliżona wartość: 200 tys. zł.

W 2022 roku polityk zarobił w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponad 285 tys. zł. Dieta parlamentarna to kolejne 45 tys. zł. Morawiecki wykazuje także składniki mienia ruchomego o łącznej wartości 385 tys. zł.Polityk nie ma kredytów. Wykazał w oświadczeniu, że pożyczył siostrze 300 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Lider PiS Jarosław Kaczyński wpisał zaś 311 tys. 624 zł zasobów finansowych. Ponadto wykazał wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM - 216 tys. 345 zł, emeryturę - 96 tys. 795 zł, dietę parlamentarną - 12 tys. 100 zł oraz uposażenie - 37 tys. 730 zł. W oświadczeniu Kaczyńskiego znalazł się także dom o powierzchni 150 m.kw. o wartości 1 mln 800 tys. zł. Lider PiS wpisał współwłasność - udział w 1/3 domu. W oświadczenia zawarł także pożyczkę w kasie SKOK im. Stefczyka, której saldo określił na 53 tys. zł.

Kryptowaluty na kontach posłów

Wirtualną walutę wykazał też w oświadczeniu majątkowym Krzysztof Bosak.Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak ma 89 tys. 580 zł. Posiada też kryptowaluty, m.in. 0,05774 bitcoin. Wykazał też działkę we współwłasności z żoną o powierzchni 1 tys. 968 m.kw. Nie podał jej wartości. Polityk wymienił też 33 tys. 191 zł z tytułu diety poselskiej oraz 104 tys. 461 zł z uposażenia poselskiego. Wraz z żoną ma też samochód Volvo V60 z 2012 r. 

Kto musi składać oświadczenie majątkowe?

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe posłów publikowane są na stronach Sejmu - odpowiednio przy informacjach o każdym z posłów. 

GALERIA: Tu wstanie pierwsza w Polsce elektrownia atomowa. Tak wygląda okolica w gminie Choczewo

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe