Pomorskie dzieciom. Ponad 18 mln zł na pomoc dla dzieci i młodzieży m.in. z placówek opiekuńczych

2021-10-15 10:34
Wirus RSV atakuje małe dzieci
Autor: pixabay.com Wirus RSV atakuje małe dzieci. Dramatyczna sytuacja w szpitalach - zdjęcie poglądowe

Środki trafią do 94 instytucji. Granty na wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu pandemii dostaną m.in.: powiaty, gminy i organizacje pozarządowe z województwa pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na terapię rodzinną oraz zajęciową, sprzęt komputerowy, rehabilitację i urządzenia do dekontaminacji.

Projekt samorządu województwa Pomorskie dzieciom jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO.

Co to za projekt?

Celem projektu Pomorskie dzieciom jest złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r., a na granty przeznaczono 18 mln zł z funduszy unijnych. Do tej pory wydano prawie 14 mln zł.

„Pandemia i lockdown bardzo negatywnie wpłynęły na kondycję psychiczną, społeczną i relacje rodzinne młodych ludzi. Dlatego potrzebują pomocy. Chodzi zwłaszcza o wsparcie psychologiczne i pomoc wolontariuszy”.

- Tłumaczy kierownik Referatu ds. koordynacji polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Kinga Myrcik.

Z pomocy ma skorzystać dokładnie 2515 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych. Będą też realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania np. rehabilitacja. Z pomocy ma też skorzystać 639 pracowników placówek oraz rodziny zastępcze i pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.Będą oni mogli np. uczestniczyć w szkoleniach czy warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom czy konfliktom w rodzinach zastępczych.

Kto i na co przeznaczy środki?

W I turze konkursu grantowego wybrano 94 podmioty, które uzyskają pomoc finansową w wysokości prawie 14 mln zł. Instytucje dostaną od kilkudziesięciu tysięcy do ponad miliona złotych. Beneficjentami konkursu są m.in. jednostki samorządu terytorialnego jak np.: powiat tczewski, słupski i kwidzyński, gminy np. Gdańsk i Sopot, organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca z Gdyni i Fundacja Hospicyjna z Gdańska.

W formie 24: dieta DASH
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE