Przysięga wojskowa w Tarnowie

i

Autor: Wojciech Gardoń

Kwalifikacja wojskowa będzie później niż się spodziewano. Kto i kiedy stanie przed komisją?

2023-03-25 1:39

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie, w którym nastąpiła zmiana terminu tegorocznej kwalifikacji wojskowej. MON poinformowało również kto będzie musiał stawić się na ćwiczenia wojskowe, ile one potrwają i jakie rekompensaty za to czekają.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Terminy badań poborowych

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 r.  Pierwotny plan stanowił, że badania poborowych odbędą się między 3 kwietnia a 30 czerwca.

Z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że stawić się przed komisją lekarską będzie musiało 230 tys. osób. Obejmie mężczyzn w wieku 19 lat oraz od 20 do 24 lat bez orzeczonej kategorii, a także kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku. W ramach kwalifikacji wojskowej określa się zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, przydziela się kwalifikację czy nadaje stopień wojskowego szeregowego.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2023 r.?

Jakie roczniki wojsko wezwie na kwalifikację? Do kwalifikacji w 2023 r. będą wzywani nie tylko mężczyźni 19-letni (urodzeni w 2004 r.), z tzw. rocznika podstawowego, ale także:

  • mężczyźni 20-24-letni (urodzeni w latach 1999–2003), tzw. roczniki starsze, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”), jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Ponowne wezwanie tej kategorii osób do kwalifikacji wojskowej i poddanie ich badaniom lekarskim pozwoli na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, ”D” lub „E”, z wynikającymi z tego konsekwencjami,
  • osoby które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r., pod warunkiem, że osoby te przed zakończeniem kwalifikacji będą wnioskować o jej zmianę w trybie przewidzianym w art. 64 ust. 4 i 6 ustawy,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych do służby wojskowej w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych.

Wojsko może wezwać na ćwiczenia nawet na 2 tygodnie

Projekt rozporządzenia MON przewiduje, że nowe przepisy ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy pasywnej rezerwy; osób, które już przeszły kwalifikację wojskową.

"Rzeczpospolita" informuje, że ćwiczenia wojsko będzie mogło planować w wymiarze dwóch dni w przypadku rezerwistów bez przeszkolenia wojskowego i złożonej przysięgi. 16 dni na poligonie czeka tych, którzy przeszkolenie i przysięgę mają za sobą. Żołnierze rezerwy pasywnej będą także mogli być wzywani na ćwiczenia, które polegają na zwalczaniu klęsk żywiołowych, czy też na akcjach poszukiwawczych lub ratunkowych.

Jakie rekompensaty za ćwiczenia wojskowe?

Dziennik podaje, że wezwany na ćwiczenia będzie miał 24 godziny na zameldowanie się w jednostce. Powołani mogą jednak liczyć na rekompensatę finansową.

Przepisy uzależniają ją od zarobków żołnierza. Otrzyma on kwotę 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto ze stosunku pracy, stosunku służbowego (uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba) albo dochodu z prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej (w roku poprzedzającym okres pełnienia służby) pomnożonej przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu

- wyjaśnia Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zaznacza jednocześnie, że rekompensata nie może przekroczyć 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym pełnienie służby. W 2022 r. wynosiło 6653,67 zł. Świadczenie jest do tego pomniejszone o uposażenie rezerwisty.

Gen. Różański: Zełenski jest absolutnie mężem stanu
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE